FV-Expert: Retail

Så utvecklas handeln i city på sikt

I samarbete med Aberdeen Asset Management

Under ett antal år har det talats om hur konkurrensen från externhandeln har eller kommer att utarma svenska stadskärnor. Mycket talar dock för att detta inte är applicerbart på Stockholm city. Därmed inte sagt att även ny externhandel och redan befintliga anläggningar inte kan bli eller förbli framgångsrika.

FV-Expert: Affärsjuridik

Rekordskadestånd till hyresgäst vid uppsägning av hyresavtal

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

I en uppmärksammad dom från Svea hovrätt den 31 mars 2015, har en restauranghyresgäst tillerkänts skadestånd av Stockholms stad på …

FV-Expert: Värdering

Vad talar för en fastighetskrasch?

I samarbete med Newsec

En historisk analys av tidsserier ger sken av att vi står inför en generell nedjustering av fastighetsvärdena. En tillbakablick påvisar …

FV-Expert: Arkitektur

Social arkitektur skapar hållbar stadsutveckling

I samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Precis hemkommen från en studieresa till New York satte jag mig ner och började skriva den här kolumnen om stadsutveckling. …

FV-Expert: Nyproduktion

Paradigmskifte – nyproduktion dyrare än sekelskifte

I samarbete med EKLUND STOCKHOLM NEW YORK

Något spännande har hänt på bostadsmarknaden! Priserna på viss nyproduktion har tagit ett rejält kliv förbi den traditionella bostadsmarknaden. Och det …

FV-Expert: Arkitektur

Vi behöver tala om behovet av skönhet i stadsbyggnad

I samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Nästan varje dag när man öppnar tidningen eller läser på nätet dyker artiklar om bostadsbristen upp. Det är kanske inte …

FV-Expert: Affärsjuridik

Överlåtelse av projektfastigheter – vilka affärskritiska frågor måste ställas?

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Många projekt initieras och färdigutvecklas av samma aktör, t.ex. våra stora bygg- och fastighetsbolag, medan andra aktörer som fristående fastighetsutvecklare, kan inrikta sig mot att utveckla och sälja i olika stadier av projektet.

Från legal synvinkel väcker överlåtelse av projektfastigheter ett antal viktiga frågor. Vilka de är beror på var i processen överlåtelsen sker.

FV-Expert: Hyresrätter

Lösningen – Våga tänk mindre!

I samarbete med Concent AB

Många rapporter de senaste åren visar på svårigheter med att bygga och investera i hyresbostäder. Skälen till att det är …

FV-Expert: Förvaltning

Förändrade förutsättningar ställer nya krav på fastighetsförvaltning

I samarbete med Newsec Asset Management

Själva ordet ”förvaltning” associeras allt ofta till något trögt, beständigt och nästan statiskt. Att vidmakthålla snarare än att utveckla. Visst …

FV-Expert: Transaktioner regionstäder

Står solen i zenit?

I samarbete med Nordier

Den unika kombinationen av fortsatt historiskt låga räntor samtidigt som fastighetsbolagen på börsen handlas med premie har lett till en …

FV-Expert: Affärsjuridik

Ny dom från HD om vad entreprenören fackmässigt ska anta

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

En mycket vanlig tvistefråga mellan beställare och entreprenörer är hur entreprenören ska kalkylera sitt fasta pris.
Nyligen har HD avgjort en sådan fråga och domen har fått ett mycket stort genomslag i branschen. Vad vi dessvärre ser är att domen har missförståtts av praktiker (och vissa jurister) och att det därför finns ett stort behov av att klargöra vad domen egentligen kan komma att innebära för parterna i byggbranschen.

FV-Expert: Affärsjuridik

Bättre avkastning på ditt ombyggnadsprojekt

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Med höjda fastighetsvärden följer ett ökat intresse för att bygga om och förädla användningen av kommersiella fastigheter. I sådana projekt …

FV-Expert: Framtidens logistiklägen

Utvecklad logistik ger nya bostadslägen

I samarbete med Nordier Leasing & Development

Det politiska läget är oerhört osäkert i Sverige för närvarande. Ska kärnkraften avvecklas, blir Bromma flygplats kvar och hur blir …

FV-Expert: Uthyrning

Det kommunicerande kontoret

I samarbete med Aberdeen Asset Management

Kontoret får allt större betydelse som bärare av företagets varumärke och interna kultur. För de flesta företag på kontorsmarknaden utgör …