FV-Expert: Arkitektur

Som vi bäddar får vi ligga

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Statistik visar att vi står inför en av de största demografiska omvälvningarna i Sveriges historia. Andelen som är 80 år …

FV-Expert: Bostäder

Från rökruta till ny bostad

I samarbete med Nordier Property Advisors

I Sveriges största städer har man arbetat med att förtäta befintliga fastigheter och kvarter, för att skapa ett resurseffektivt byggande …

FV-Expert: Skatt

Förändringens vindar fortsätter att blåsa

I samarbete med Svalner

Regeringen fortsätter att presentera omfattande förslag om förändringar på företagsbeskattningsområdet och då särskilt förslag med betydande påverkan för fastighetsbranschen. Efter …

FV-Expert: Affärsjuridik

Förvärv genom forward funding – några reflektioner

I samarbete med AG Advokat

Efter några härliga sommarveckor på Gotland slås jag vid återkomsten av alla byggen som pågår i vår vackra huvudstad. Projekten …

FV-Expert: Handel

Hur fastighetsinvesterare kan tjäna pengar på e-handeln

I samarbete med Nordier Property Advisors

De senaste åren har vi sett en stor förändring i samhället till följd av internet och modern teknik vilket förändrat …

FV-Expert: Arkitektur

Boverket, gör om – gör rätt

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Boverkets remiss för nya regler av nära-noll-energi-byggnader är baserad på en utredning som pekar ut koldioxidfrågan inom byggandet i Sverige som en ”icke-fråga”.

FV-Expert: Stadsutveckling

Mer omtanke ger bättre bostäder

I samarbete med Bergsundet Development AB

Det ska erkännas, det är ingen enkel uppgift. Särskilt inte när en stor andel av retoriken går ut på att …

FV-Expert:  

Bättre verktyg kan ge en mer rättvis bostadsmarknad

I samarbete med Colligent

Den 2 februari 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare för att överväga och föreslå åtgärder som motverkar olaglig …

FV-Expert: Affärsjuridik

M&A-försäkringar – ytterligare ett verktyg i transaktionslådan

I samarbete med AG Advokat

Transaktionsmarknaden för fastigheter är under stadig förändring när det gäller tekniker att identifiera och hantera risker och träffa avtal. Nya …

FV-Expert: Hotell

Därför investerar fler i hotell

I samarbete med Pangea Property Partners

Allt fler investerare ser hotell som ett intressant tillgångsslag. Det är en tydlig omsvängning mot tidigare och konkurrensen om hotellfastigheter …

FV-Expert: Skatt

Riskerar fastighetsbranschen att bli ”överbeskattad”?

I samarbete med Svalner

Sedan 2003 har det varit möjligt att skattefritt avyttra fastigheter genom s.k. fastighetspaketeringar. Förenklat innebär ”paketering” att en fastighet överlåts till ett bolag utan beskattning (utöver stämpelskatt) varefter aktierna i fastighetsbolaget avyttras skattefritt. Mot bakgrund av de fördelaktiga skattereglerna har det varit vanligt förekommande i fastighetsbranschen att sälja paketerade fastigheter.

FV-Expert: Transaktion

Undervärderad guldgruva innanför tullarna

I samarbete med Nordier Property Advisors

Södra Värtahamnen och Frihamnen har länge beskrivits som ”nästa stora grej” i Stockholmsregionen och förhoppningen har varit att området ska …

FV-Expert: Affärsjuridik

Får hyresgästen hyra ut del av lokalen utan tillstånd?

I samarbete med AG Advokat

Hyresgästens behov av en lokal kan självklart variera under hyrestiden och hyresgästen kan även av andra skäl som t.ex. ökad …

FV-Expert: Affärsjuridik

Dom ökar flexibilitet vid villkorade affärer

I samarbete med AG Advokat

En särskild fråga vid fastighetsöverlåtelser i tidiga skeden är hanteringen av tidsaspekten mellan avtal och slutligt genomförande – med beaktande av tvingande bestämmelser i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL).