Första parkett vid havet ska locka till kreativitet

När projekten för Bo01 stod färdiga fortsatte utvecklingen av Västra Hamnen efter några år med utbyggnaden av 600 lägenheter i …