Senaste nyheterna om Frontespisen


Rikshem och lokala aktörer storköper i Norrköping

Allmännyttiga Hyresbostäder säljer 1045 lägenheter i två portföljer. Rikshem tillsammans med Frontespisen, bildat av en trio med förflutet på Ståhls fastigheter, köper den största portföljen.