Senaste nyheterna om FPD


Bostäder ökar återigen mest

Avkastningsnivåerna i FPD:s fastighetsindex ökade något 2014 jämfört med 2013. Totalavkastningen ökade till 8,1 (6,8) procent, direktavkastningen till 5,1 (4,9) …