Etikett: Förvaltning

Senaste nyheterna om Etikett: Förvaltning.


Kungsleden säljer till norskt konsortium

Kungsleden säljer 15 fastigheter på 15 orter för 255 mkr med en reavinst om 27 mkr. Direktavkastningen baserat på försäljningspriset …

Poseidon säljer till brf

Det kommunala bostadsföretaget Poseidon i Göteborg är på väg att sälja några fastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar. Det är i Bagaregården …

Midroc bygger studentlägenheter i Visby

Midroc Property Development ska bygga 120 studentlägenheter nära Stadskärnan i Visby. Det är på det gamla A7-området som kommunen sålt …

NewSec får nytt förvaltningsuppdrag i Finland

NewSec Förvaltning har i dagarna tecknat ramavtal angående Asset- och Property Management med danska ei invest nordisk retail. Ramavtalet avser …

Sveafastigheter köper bostäder i Sundsvall

Sveafastigheter, Sveriges första fastighetsfond riktad till institutionella investerare, genomför sitt första förvärv. Investeringen avser 600 bostadslägenheter i Sundsvalls kommun och …

Låga kostnader är framgångsreceptet

När snart det renodlade Bostads AB Drott noteras på börsen så är det låga driftskostnader och försäljningar till bostadsrättsföreningar som …

Locum möjliggör fler fastigheter i Sabbatsberg

Locum AB har, för landstingets räkning, träffat avtal om försäljning av en byggnad och en byggrätt inom Sabbatsbergsområdet, Stockholms kommun. …

Anders Bodin köper byggrätter på Sabbatsberg

Anders Bodin Förvaltning AB förvärvar av en byggnad och en byggrätt för 200 lägenheter inom Sabbatsbergsområdet i Stockholm. Köpeskillingen uppgår …

Riktigt dåligt av Svensk fastighetsfond

Det lilla Svensk fastighetsfond har levererat ett dåligt delårsresultat. Resultatet efter skatt lyder på -3,2 mkr. Dessutom förvarnas om att …

CA Fastigheter hårdsatsar i Stinsen

Kalmarbaserade CA Fastigheter AB har beslutat att bygga till Stinsen Shopping Center, i Häggvik, norr om Stockholm, och göra det …

Omstritt fastighetsbolag nekas köpa hyreshus

Fastigheter får inte köpas på spekulation. Det är innebörden i det beslut som Svea hovrätt nyligen fattat och som innebär …

Atrium säljer Hotel Opalen i Göteborg

Hotellet säljs för 152 mkr till ett konsortium bestående av Länsberg Förvaltning AB och Hospitium AB i Göteborg. Försäljningen ger …

Tängerstad VD på Linco

I det privatägda fastighetsbolaget Linco har Göran Hinderson per den sista juni 2003 lämnat över rollen som VD i Fastighets …

3D kan bli verklighet vid årsskiftet

I fredags överlämnade regeringen en proposition om ny fastighetsindelning till riksdagen. Det är den sedan länge emotsedda propositionen om tredimensionell …