Senaste nyheterna om Fleming Properties


De frånträder 3.400 kvm hos Fleming

SOK, den centrala organisationen för finska S-Group, har meddelat Fleming Properties att de valt att nyttja en av två avstegsoptioner i hyresavtalet med Fleming, vilket innebär att SOK frånträder areor uppgåendes till ca 3.400 kvm per 31 december 2025 i Helsingfors.

Flemings uthyrning till SOK per dagens datum uppgår till ca 36 700 kvm samt ca 440 parkeringsplatser. Frånträdet motsvarar ca 9,4 procent av areorna respektive ca 10,0 procnet av parkeringsplatserna som inryms i hyresavtalet mellan Fleming och SOK.

Fleming har under hösten initierat diskussioner med ett lokalt förankrat förvaltningsbolag med syfte att lokala närvaro och förstärka bolagets resurser kopplat till fastighetsutveckling, förvaltning- och uthyrningsfrågor.

In som största ägare i börsbolag

Har tidigare gjort affär med beståndet om 40.000 kvm kontor. Berättar om strategin för FV.

Vd-byte vid Fleming Properties

Styrelsen för Fleming Properties AB, med fastigheter i Helsingfors, har utnämnt John Malmström till ny verkställande direktör. Han kommer att …