Lite bygguppgång på väg i Norden

Prognoscentrets byggprognos för de nordiska länderna visar på en liten uppgång med 2 procent per år fram till sekelskiftet. Den …

Meritas fastigheter avkastar ca fyra procent

Det stora fastighetsbeståndet i Merita, bokfört till ca 35 mdr, ger idag endast en avkastning på ca fyra procent på …

Nischade bolag bör söka sig utomlands

De tre nischade fastighetsbolagen Piren, Pandox och NK Cityfastigheter bör söka sig utomlands, till övriga nordiska länder, för att finna …

Pandox och Piren trycker på nordisk utvidgning

Vid Fastighetsvärldens seminarium om köpcentrum och hotell på torsdagen, tryckte såväl Pirens Lars Söderblom om Pandox Anders Nissen på att …

Catella köper finskt mäklarföretag

Catella har köpt 90 procent av aktierna i den finska lokalmäklaren Huom. Säljare är Merita Bank och Catella har option …

Byggmarknaden i Norden växer

Pilarna för byggandet går uppåt i samtliga länder utom i Sverige visar en sammanställning som Byggentreprenörerna gjort tillsammans med sina …

Finska bostadspriser ökar kraftigt

Den finska ekonomins återhämtning börjar nu ge utdelning även i form av ökande bostadspriser. I Helsingforsregionen har priserna ökat med …

Svenska byggmarknaden spås växa mest i Norden

Tillväxten väntas bli mycket svag på den nordiska byggmarknaden. Den bästa utvecklingen spås ske i Sverige och Finland, enligt statistik …

Byggandet väntas öka i Finland

Byggandet väntas öka i Finland i år. Det största byggföretaget, YIT, räknar med att det byggs 30 miljoner kubikmeter hus …

Sämre än väntat för Scandiaconsult

Teknikkonsultföretaget Scandiaconsult redovisar ett något sämre resultat för 1996 än förväntat. Resultatet efter finansnetto blev 41,7 miljoner kronor, vilket är …