FI-utspel på Fastighetsdagen: "Avvakta med utdelningar"

Vill att bankerna tar ansvar i pandemins tid.

Bostadsjätte överklagar FI:s beslut om redovisningsregler

Finansinspektionen anser att JM:s redovisningprincip för bostadsrättsföreningar inte följer internationell redovisningsstandard (IFRS) och vill att BRF:ernas siffror konsolideras i JM:s koncernredovisning. JM överklagar nu beslutet.

FI förväntar sig att banker stoppar utdelningar

Spridningen av coronaviruset har skapat omedelbara utmaningar för samhället och ekonomiska störningar i omvärlden och i Sverige, skriver Finansinspektionen. Utsikterna …

Klart: Ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter

Finansinspektionen bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa …

Finansinspektionen ser faror i kommersiella fastigheter

Anser att det finns tydliga risker i kommersiella fastighetsmarknaden och kommer att kräva att bankerna avsätter mer kapital.

FI kan ta till nya åtgärder

Utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter oroar Finansinspektionens chef Erik Thedéen. Han utesluter inte nya åtgärder från myndigheten för att …

FI: ”Risker på den kommersiella marknaden”

Bolagen är känsliga för stigande räntor enligt myndigheten.

Nyckelperson lämnar Kungsleden

Hyllats som en av de allra bästa.

FI föreslår skärpt amorteringskrav

Finansinspektionen går vidare med förslaget om skärpt amorteringskrav.

FI senarelägger skärpt amorteringskrav

Finansinspektionen föreslår att det skärpta amorteringskravet senareläggs två månader.

Stopp för amorteringskrav

FI stoppar nu förslaget om att införa amorteringskrav. Anledningen är att Kammarrätten menar att det inte har stöd i lagen.

FI drog tillståndet för kritiserat bolag

Fastighetsvärlden varnade tidigt för bolagets brister. Häromdagen beslutade Finansinspektionen att återkalla tillståndet för Fundiors försäkringsförmedlingsverksamhet. Fastighetsvärlden har vid flera tidigare …

Bankreträtt kan ge tvångsförsäljningar

I en rapport från Finansinspektionen om utlåning till kommersiella fastigheter i Sverige visas det att storbanker har varit relativt konservativa vid utlåning och att det är utländska banker som tagit en stor andel av de större affärerna. Men om de utländska bankerna lämnar den svenska marknaden är det osäkert om de svenska bankerna har tillräckligt god lånekapacitet.

Tyska fastighetsfonder stoppar uttag

Den finansiella oron har nu spridit sig till de tyska fastighetsfonderna som så sent som för några månader sedan var …