Finansinspektionen

Senaste nyheterna om Finansinspektionen.


”De redan höga riskerna har ökat ytterligare”

Finansinspektionen i ny rapport. I ett speciellt stresstest av fastighetsbolagen framgår att refinansieringsrisken är förhöjd.

Oklarhet i flaggning kan innebära sanktionsavgift för SBB

Bolaget har korrigerat tidigare flaggning för att förtydliga hur ägande i JM ser ut.

FI: ”De här bolagen är väldigt skuldsatta”

Stora fastighetsbolag måste få fram 500 miljarder kronor.

Thedéen: ”Om spiralen vänder – då är vi oroade”

Finansinspektionens gd blir snart riksbankschef. Här ger han några råd om vad fastighetsbolagen bör göra framåt.

FI varnar för boprisfall

Stigande räntor kan slå hårt mot högt belånade hushåll. Den bedömningen gör Finansinspektionen (FI). Samtidigt varnar man för kraftigt sjunkande bopriser.

Myndighet förlänger i CBD

Går emot strömmen och stannar i Stockholm city. Kontrakt på hela 7.000 kvm. FV berättar om nya avtalet.

FI-utspel på Fastighetsdagen: "Avvakta med utdelningar"

Vill att bankerna tar ansvar i pandemins tid.

Bostadsjätte överklagar FI:s beslut om redovisningsregler

Finansinspektionen anser att JM:s redovisningprincip för bostadsrättsföreningar inte följer internationell redovisningsstandard (IFRS) och vill att BRF:ernas siffror konsolideras i JM:s koncernredovisning. JM överklagar nu beslutet.

FI förväntar sig att banker stoppar utdelningar

Spridningen av coronaviruset har skapat omedelbara utmaningar för samhället och ekonomiska störningar i omvärlden och i Sverige, skriver Finansinspektionen. Utsikterna …

Klart: Ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter

Finansinspektionen bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör ha mer kapital för dessa …

Finansinspektionen ser faror i kommersiella fastigheter

Anser att det finns tydliga risker i kommersiella fastighetsmarknaden och kommer att kräva att bankerna avsätter mer kapital.

FI kan ta till nya åtgärder

Utvecklingen på marknaden för kommersiella fastigheter oroar Finansinspektionens chef Erik Thedéen. Han utesluter inte nya åtgärder från myndigheten för att …

FI: ”Risker på den kommersiella marknaden”

Bolagen är känsliga för stigande räntor enligt myndigheten.

Nyckelperson lämnar Kungsleden

Hyllats som en av de allra bästa.