Senaste nyheterna om Felix Ridderström


Personnytt

Går från Svefa till Archus

Archus Transaktion utser Felix Ridderström till ny partner. Han lämnar då rollen som affärschef inom transaktioner på Svefa. Han har …

Ny nischad transaktionskonsult etableras

Kommer helt inrikta sig på affärer i tidiga skeden, byggrätter samt utvecklingsfastigheter.