Bättre driftnetto från Fastpartner

Delårsrapport från Fastpartner, januari–mars 2013:  Hyresintäkterna för perioden januari – mars ökade med 17,6% och uppgick till 181,3 (154,2) MSEK. …

FastPartner bygger ut och förlänger kontrakt för hotell

FastPartner har tecknat nytt 10-årigt avtal med Park Inn Hotell Stockholm AB på 4.680 kvadratmeter. Hotellet drivs under varumärket Park …

Fastpartner hyr ut 2.570 kvm i Gävle

”God efterfrågan på lokaler”. Den 1 juni flyttar LK Prefab in som ny hyresgäst i fastigheten Näringen 10:4, Avaströms Företagshotell, …

Fastpartner siktar över 10 miljarder

FastPartner redovisade under torsdagen bolagets bokslut för 2012: Hyresintäkterna för år 2012 ökade med 37,6% och uppgick till 639,3 (464,7) …

Kungsleden säljer till Fastpartner i mindre affär

Transaktion vid InfraCity. Fastartner har från Kungsleden förvärvat fastigheten Ringpärmen 5, Sollentuna, belägen vid Infra City strax norr om Stockholm, …

SOJ har ökat beståndet med 50 procent på ett år

Fastpartner, med Sven-Olof Johansson som VD och huvudägare, gör en affär om 400 miljoner kronor.

Panaxiakonkursen sänkte fastighetsvärdet 79 Mkr

FastPartner satsar halv miljard fram till årsskiftet för att nå resultatmål.

FastPartner räntesäkrar

Av FastPartners låneportfölj om cirka 5 miljarder kronor (varav 800 MSEK utgör obligationslån) löper 1,9 miljarder med fastställd ränta efter …

Fastpartner förvärvar i Haninge

FastPartner har av Svensk Fastighetsfond förvärvat fastigheten Jordbromalm 5:1 i Haninge. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 21.200 kvm och de …

FastPartner emitterar obligationslån om 500 miljoner

FastPartner har emitterat ett icke säkerställt fyraårigt obligationslån på den svenska marknaden. Volymen uppgår till 500 miljoner kronor och lånet …

Nyförvärven ger utdelning

Fastpartners förvaltningsresultat ökade till 131,4 miljoner (93,1) under det första halvåret. Det är främst ökade driftnetton beroende på nyförvärvade fastigheter …

FastPartner förvärvar 15 Mekonomenhus

Fond avyttrar 15 fastigheter – Pris drygt en kvarts miljard. FastPartner har förvärvat 15 fastigheter av fonden EAVF som förvaltas …

Fastpartner säljer i Gävle

FastPartner har sålt fastigheten Andersberg 14:32 på Norra Ersbo i Gävle till hyresgästen MaserFrakt AB. Försäljningspriset uppgår till 50,5 miljoner kronor. …

Fastpartner hyr ut 5000 kvm

I fastigheten Skebo 3, i Lunda i västra Stockholm, har Fastpartner tecknat ett åttaårigt hyresavtal om cirka 5.000 kvm kontor …