FastPartners reavinster räddade resultatet

FastPartnerkoncernens resultat efter finansnetto uppgick till 51,5 mkr (5,4) för 2002. Koncernens resultat efter skatt blev 32,7 (0,4) mkr. Merparten …

FastPartner lyfter resultatet med stor reavinst

FastPartner har gjort en ordentlig uppryckning av resultatet genom att under juni sälja ett par bostadsfastigheter i Göteborg med stor …

FastPartner stabiliserar resultatet

FastPartner redovisar ett koncernresultat på -2,1 mkr (-10,3) efter skatt för första kvartalet 2002. Det som drar ned resultatet är …

Folkan-hotellet bantas något

Sven-Olof Johanssons FastPartner och Peab ser ut att få igenom planerna på ett nytt hotell vid Östermalmstorg i Stockholm. Protesterna …

FastPartner mot strömmen

När flertalet fastighetsbolag kan redovisa förbättrade resultat sp visar FastPartner tvärtom ett avtagande resultat. Hyresintäkterna har minskat från 340 till …

Nedskrivning ger FastPartner ett nollresultat

FastPartner redovisar ett resultat efter finansiella poster på 0,8 (15,5)Mkr för perioden jan-sept. I resultatet ingår nedskrivningar i riskkapitalrörelsen om …

FastPartner senarelägger delårsrapport

FastPartners styrelsemöte den 1 november är framflyttat till den 12 november och det medför att även bolagets delårsrapport för tredje …

FastPartner tyngs av ökade kostnader

FastPartner tangerar i år nästan det halvårsresultat bolaget visade under 2000. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 9 Mkr (10). …

FastPartner tecknar nytt hyresavtal med Sandvik

FastPartner har träffat ett hyresavtal på 15 år med Sandvik AB avseende lokaler i Västbergs i södra Stockholm. Hyresnivån anges …

Fastpartner säljer bostadsfastighet i Göteborg

Fastpartner har sålt fastigheten Masthugget 6:19 i centrala Göteborg till en nybildad bostadsrättsförening. Fastigheten innehåller 147 bostadslägenheter och 8 lokaler. …

Klart för hotell i Folkanhuset

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har beslutat att påbörja planarbetet för att omvandla nuvarande Folkanteatern vid Östermalmstorg till ett nytt storhotell …

Fastpartner säljer ”Blåklockan” i Linköping

Fastpartner AB har sålt fastigheten Blåklockan 25 i Linköping för 57,5 Mkr, vilket ger en köpeskilling om 10000 kronor per …

Fast Partner plockar fram vinster och övervärden

Fastighetspartner, som från och med idag handlas under namnet Fast Partner, har sålt en fastighet i Göteborg för 180 Mkr …