Brogripen växer i Ystad

Det var Brogripen, ett dotterbolag till SSF Real Estate AB som förvärvade bolaget Ystadhus Förvaltning från Fastpartner, en affär som …

Fastpartner säljer i Ystad och Göteborg

Fastpartner har avtalat om försäljning av samtliga aktier i dotterföretaget Ystadshus Förvaltning AB. I detta bolag ingår samtliga fastigheter i …

Fastpartner gjorde storförvärv från Kungsleden

FastPartner förvärvade tre fastigheter i Täby kommun och en fastighet i Danderyds kommun från Kungsleden för 282 miljoner kronor. Fastigheterna …

Nu kan det ta fart vid Östermalmstorg

”Det har varit en segdragen process för FastPartner och Peab att få igenom detaljplanen för ””Folkanhuset”” vid Östermalmstorg i Stockholm. …

FastPartner ser ljuset i tunneln

Resultatprognosen för helåret 2004 höjs med 5 Mkr till 55 Mkr före skatt jämfört med prognosen i bolagets sexmånadersrapport. Hyresintäkterna …

Ökande hyresintäkter för FastPartner

FastPartners hyresintäkter för första halvåret uppgick till 147,8 (143,1) Mkr. Resultatet efter skatt steg till 26,6 (5,3) Mkr, vilket motsvarar …

FastPartner skönjer bättre tider i delårsrapport

FastPartners resultat efter skatt under första kvartalet 2004 uppgår till 9,2 (12,4) mkr.Fastighetsrörelsen redovisar ett resultat efter finansiella poster på …

Halverat resultat för FastPartner

I sitt bokslut för verksamhetsåret 2003 tvingas FastPartner uppvisa försämrade hyres-intäkter, 283,0 mkr jämfört med 312,2 mkr under 2002. Resultat …

NCC sålde fastigheter för 900 mkr

Innan jul kunde NCC slutföra en rad fastighetstransaktioner på olika delmarknader. Det var försäljningar i Sverige, Norge och Ungern för …

FastPartners förvaltningsresultat ökar

FastPartners resultat efter skatt uppgår till 12,7 (41,8) mkr. Det lägre resultatet beror på att det ingick betydande reavinster förra …

Fastpartner hyr ut i Västberga

FastPartner och Nobel Biocare Procera AB har tecknat ett hyresavtal avseende 3 000 kvm kontors- och produktionslokaler i Västberga. Uthyrningen …

Svag framtid för fastighetsaktier?

I en undersökning som Leimdörfer låtit Temo utföra framkommer att nio av tio institutionella kapitalplacerare tror på en svag framtid …

Fastpartner gör extra utdelning

Fastpartners styrelse har beslutat att lägga fram ett förslag om utdelning med 50 öre per aktie vid bolagets bolagsstämma den …

FastPartners reavinster räddade resultatet

FastPartnerkoncernens resultat efter finansnetto uppgick till 51,5 mkr (5,4) för 2002. Koncernens resultat efter skatt blev 32,7 (0,4) mkr. Merparten …