Minskat resultat för FastPartner

Hyresintäkterna för FastPartner under fjolåret uppgick till 320,5 miljoner kronor (331,3). Resultat efter skatt uppgick till 315,0 (321,4) miljoner kronor. …

Fastpartner köper för 744 miljoner

Från de privatägda bolagen CNF och Gestrike Invest förvärvar Fastpartner ett bestånd med industri- och lagerfastigheter samt en viss del …

Fastpartner redovisar kraftigt ökad vinst

Fastpartner redovisar en vinst före skatt på 246,4 miljoner kronor för tredje kvartalet (176,8). Hyresintäkterna för perioden uppgick till 239,5 …

Fastpartner ökar sin beredskap

Lägre värdeförändringar innebar att FastPartners resultat efter finansnetto sjönk till 103,1 miljoner (117,4). Rörelseresultatet har dock ökat, från 35,6 till …

FastPartner säljer för 700 miljoner i Gävle

Fastpartner har till ett av danska Property Group och FastPartner gemensamägt bolag avtalat om försäljning av huvuddelen av fastighetsbeståndet i Gävle.

FastPartner i nya affärer

FastPartner har förvärvat 50 procent av HB Näringshuset som äger fastigheten Näringen 5:1 i Gävle av ICA Fastigheter. Köpeskillingen är …

Fastpartner gör stora reavinster

Fastpartner redovisar en vinst före skatt på 342,9 miljoner kronor för 2005. Året före var vinsten 174,4 miljoner kronor. Reavinster …

FastPartner förvärvar industrilokal i Spånga

FastPartner förvärvar tomträtten till fastigheten Robertsfors 2 i Lunda, Spånga, bestående av 4 040 kvadratmeter kontor och 7 360 kvadratmeter …

FastPartner säljer i Norge

Som ett led i koncentrationen av fastighetsbeståndet till Stockholm och Gävle har FastPartner sålt resterande två fastigheter i Norge genom …

Stor vinst ger när FastPartner säljer Nian till Boultbee

FastPartner gör en kanonaffär när bolaget nu passar på att utnyttja det stora intresset för köpcentrumfastigheter och säljer Gallerian Nian …

Fastpartner hyr ut i Märsta

Fastpartner har tecknat avtal med Visma Services om förhyrning av cirka 1100 kvadratmeter kontor i Märsta Industriby. Kontraktet löper på …

Fastpartner köper i Gävle och säljer i Västerås

Fastpartner har förvärvat tre fastigheter av Akelius Fastigheter AB i Gävle samt Söderhamn för sammanlagt 196 miljoner kronor. Fastigheterna som …

FastPartner säljer ett av sina groddföretag

FastPartners riskkapitalrörelse omfattar idag 7 aktiva bolag, däribland internetbyrån VUE Interactive. Genom avyttringen erhålls aktier i Dacke Group Nordic AB, …

FastPartner höjer resultatprognosen

FastPartner höjder sin prognos för helårsresultatet före skatt med 10 miljoner till 100 miljoner kronor meddelar man i sin delårsrapport. …