Nyman tror att privatvärdar kommer att riva

Fastighetsägarförbundets VD Bengt Nyman tror att rivningarna hos privatvärdar kommer att öka. Det finns en tydlig tendens till ökande vakanser …

SBAB och Fastighetsägarna i Göteborg träffar avtal

SBAB har ingått en ramöverenskommelse med Göteborgs Fastighetsägareförening om finansiering av flerbostadshus. SBAB erbjuder föreningens medlemmar lån med löptider från …

MKB fryser hyrorna nästa år

Hyrorna kommer att frysas nästa år för MKB:s 19 000 hyresgäster i Malmö. Det avslöjades på tisdagen när Hyresgästföreningen tvingades …

ByggVesta vill tredubbla fastighetsbeståndet

ByggVesta, en av de största fastighetsägarna i Linköping, vill växa betydligt de närmaste åren. Målet är enligt VD Gunnar Nordfeldt …