Gemensamt namn för fastighetsägarorganisationer

Igår var det lanseringsdags för fastighetsägarorganisationernas nya namn och varumärke. Nu kommer såväl fastighetsägarföreningarna som fastighetsägareförbundet samlas under det gemensamma …

Räddningsplanen för hyresrätter i Stockholm

Vid Fastighetsvärldens seminarium i Salénhuset i Stockholm igår presenterade Christer Jansson, VD för Fastighetsägarna Stockholm, föreningens idéskiss ”Räddningsplan för den …

Fastighetsägarna kritiska till lägenhetsregister

Skrinlägg lagförslaget om ett nytt, rikstäckande lägenhetsregister, nackdelarna blir långt större än nyttan. Det skriver Sveriges Fastighetsägare i sitt remissvar …

Brott mot etiska regler medför uteslutning

”- Om anklagelserna om svarthandel i gårdagens TV-program ””Uppdrag granskning”” är riktiga kommer de berörda fastighetsägarna att uteslutas ur vår …

Realia förvärvar fastighet i Gävle av Akelius

Realia har köpt fastigheten Norr 26:3, Drottninggatan 33/Hattmakargatan 6, i Gävle av Akelius Kontor AB. Köpeskillingen uppgår till 18 Mkr …

Ståhls hyr ut i Mjärdevi

Henry Ståhl Fastigheter AB har hyrt ut ca 4500 kvm på Mjärdeviområdet i Linköping till Sectra. Det senaste året har …

Fastighetsägarna till attack mot Oslohyror

I Oslo sker ingen nyproduktion av hyresrätter trots att marknaden avreglerats, hävdar bland andra Hyresgästernas Riksförbund. Är den beskrivningen verkligen …

Uthyrda projekt står tomma

Att vakanserna i Stockholm ökar sedan en tid tillbaka är ett faktum. Likaså att andrahandsuthyrningen bildat en tudelad marknad där …

Sveriges Fastighetsägare ogillar lagförslag

Sveriges Fastighetsägare kräver att regeringen ska dra tillbaka lagförslaget om de allmännyttiga bostadsföretagen. Förbundet hävdar i ett brev till finansdepartementet …

IT-avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster

Stockholms Fastighetsägareförening och Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm har träffat ett avtal angående informationsteknologi, IT, i fastigheterna. Fastighetsägarna stimuleras i och med …

Överklaganden förslog inte

I höst kan JM påbörja byggandet av bostäder vid Hamnplan i Örebro, det ska bli ett sextiotal lägenheter som kommer …

Brandvarnare till alla bostäder.

Stockholms brand- och räddningsnämnd beslutade på tisdagen att brandvarnare ska installeras i samtliga bostäder i Stockholms stad. Enligt Henrik Tufvesson, …

Kommunen retar fastighetsägare

Tre tunga fastighetsägare i Örebro centrum ­ Esswege, P J Behrn och Radiator ­ har överklagat en detaljplaneändring för Hamnplan …

Utredning föreslår radonmätning i flerbostadshus

Radonutredningen överlämnade igår sitt betänkande till miljöminister Kjell Larsson. I den framgår att drygt 600000 lägenheter i flerbostadshus behöver mätas. …