Familjebostäder

Senaste nyheterna om Familjebostäder.


Hälften av hyresrätterna kan ombildas

Nära hälften av de kommunala bolagens hyresrätter i innerstaden kan komma att ombildas till bostadsrätter. Det har nämligen kommit in …

Hyresgästföreningen i Stockholm kräver förhandling

Pga den vinstutdelning som de allmännyttiga bolagen i Stockholm nu ska göra till sitt moderbolag Stockholms Stadshus vill Hyresgästföreningen förhandla …

Familjebostäder sålde till Skanska

Något i skymundan av den stora debatten kring Stockholms allmännyttiga bolags eventuella försäljningar av bostadsfastigheter till de boende, har Familjebostäder …

Familjebostäder säljer till brf i Vårby Gård

Familjebostäder i Stockholm har såltkvarteret Fjäderholmen i Vårby Gård till en nybildad bostadsrättsförening för 61 Mkr, motsvarande ca 4700 kronor …

Familjebostäder fann VD hos Wallenstam

Till ny VD i Familjebostäder i Stockholm har Hans Pettersson utsetts, han tillträder där den 1 juli. Närmast har han …

Inga höjningar hos Familjebostäder heller

Familjebostäder i Stockholm ”kopierar” den uppgörelse som Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm gjorde häromdagen. Ingen hyreshöjning ska alltså utgå …

Familjebostäder får skaffa sig ny chef

Familjebostäder i Stockholm får skaffa sig en ny VD. Nuvarande VD, Clas Ifvarsson, ska nämligen bli VD för moderbolaget Stockholms …

Fler färdigförhandlade hyror i Göteborg

Nu har även det tredje stora kommunala bostadsbolaget i Göteborg, Familjebostäder, förhandlat klart om hyrorna för 1999. Den träffade överenskommelsen …

Familjebostäder miljöcertifieras

Familjebostäder i Stockholm har blivit det första allmännyttiga bostadsföretagi Sverige som miljöcertifiertas enligt ISO 14 001. Det innebär att företagets …

Hyresstopp föreslås i Stockholm

Socialdemokraterna i Stockholms Stadshus föreslår att fortsatt hyresstopp ska gälla för Stockholms kommunala bostadsföretag även under 1999. Ett sådant beslut …

Familjebostäder skapar galleria på Kungsholmen

Kommunala Familjebostäder satsar nu på att utveckla sin fastighet i kvarteret Trossen, vid hörnet av S:t Eriksgatan och Fleminggatan. Huset, …

Hyresstopp i allmännyttan i Stockholm

Det blir ingen hyreshöjning i allmännyttan i Stockholm nästa år och troligen inte heller 1999. Det står klart efter bostadsdebatten …

Allmännyttan i Stockholm når inte avkastningsmål

Trots Hyresgästföreningens kritik når de allmännyttiga bolagen i Stockholm inte de avkastningskrav som kommunen satt upp. Förra året klarade man …

Chefer på Familjebostäder omplaceras

Två områdeschefer på Familjebostäder i Stockholm omplaceras som en följd av anklagelserna om att anställdas anhöriga fått gå före i …