ÅF avyttrade fem fastigheter

Ångpanneföreningen har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna i Malmö, Växjö, Norrköping, Luleå och Sundsvall till Estancia Fastigheter AB. Försäljningen …

Vattenfalls landsortsfastigheter sålda för 259 Mkr

Vattenfall har sålt åtta fastigheter i Luleå, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Västerås och Ludvika för sammanlagt 259 Mkr. Köpare är Estancia …