Etikett: Ernströmgruppen

Senaste nyheterna om Etikett: Ernströmgruppen.


Ny vd vid Ernströmgruppen

Styrelsen för Ernströmgruppen har utsett Alexander Wennergren Helm till ny vd och koncernchef. Ernströmgruppen är stor aktör inom fastigheter med ett stort ägande i Platzer, Sverigehuset och 24storage.

Nyemission om 150 miljoner hos Platzer

Första steget i bolagets planerade expansion. För drygt en vecka berättade nyhetsbrevet om Platzers målsättning att bli det ledande kommersiella …

Platzer förvärvar 8000 kvm vid GP-huset

Runt 5,75 procent i direktavkastning. Platzer har genom en halvt intern transaktion och genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten Stampen 4:42 …

Ernströmgruppen köper in sig i Fosema

Ernström Kapitalpartner AB har förvärvat 10 procent av aktierna i Fastighets AB Fosema, och avser att satsa på fastigheter för seniorboende samt vård och omsorg.
– Senior och äldreboende är en växande marknad och vi tror starkt på idén om ett nischat fastighetsbolag inom denna sektor, säger Fabian Hielte, VD i Ernströmgruppen.

Ernströmgruppen köper bostadsutvecklare

Ett helägt dotterbolag till Ernströmgruppen, Skagerack Holding, har förvärvat Sverigehuset från företagets ägare; Bertil Börjesson, Tomas Åkesson och Lars-Olof Axelsson. …

Nu är nya Platzer bildat

Igår bildade de tre parterna Brinova, Ernströmgruppen och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän formellt det nya Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer Fastigheter AB …

Paulsson är med och bildar storbolag

Brinova, med Erik Paulsson som storägare, har tillsammans med Ernströmgruppen och Länsförsäkringar tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett nytt bolag. Platzer får 50 procent medan Brinova och Länsförsäkringars innehav blir 25 procent vardera. Bolaget kommer preliminärt att ha ett totalt fastighetsvärde om 3,2 miljarder kronor och ett fastighetsbestånd med en yta om 280000 kvadratmeter.

Nytt bolag om 3,2 miljarder skapas

Brinova, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Ernströmgruppen ska bilda ett nytt gemensamt bolag. Bolaget får ett totalt
fastighetsvärde om 3,2 miljarder kronor.

Platzer borta från börsen

Sedan Ernströmgruppen kommit över 90 procent av rösterna i Platzer så har bolaget påkallat tvångsinlösen av resterande aktier. Fr.o.m. idag …

Styrelsen rekommenderar Ernströmgruppens bud

Igår fattade styrelsen det enhälliga beslutet att rekommendera aktieägarna att acceptera det bud som Ernströmgruppen lagt. Som rådgivare har styrelsen …

Ernströmgruppen tar upp kampen om Platzer

Huvudägaren i Platzer, Ernströmgruppen, tar upp kampen med Tornet om Platzer. Ernströmgruppen har redan tidigare uttalat sin tveksamhet till Tornets …

Platzer utvärderar Tornets bud

Styrelsen för Platzer Fastigheter har engagerat Leimdörfer & Partners för att utvärdera Tornets erbjudande. Styrelsen avser att ge ett utlåtande …

Ovisst om Tornets bud på Platzer går igenom

I fredags börsstoppades Platzer på förmiddagen och kring lunch kom beskedet att Tornet lägger ett bud på hela Platzer. Tornets …

Platzer uppköpsmoget

Den mest givna uppköpskandidaten på börsen är Platzer, enligt Per Lindvall p å Finanstidningen. Han anser att det nu är …