Göran Cars går till Utopias projektbolag

Göran Cars går till Utopia Arkitekters nystartade projektutvecklingsverksamhet och i sin roll där kommer han att fungera som projektledare för …

Ger gott råd för sent

Mipimresenären Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, tycker att möten är viktigare än programpunkter.