Senaste nyheterna om EHF


Götenehus ansöker om avnotering

EHF äger nu mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Götenehus och avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. EHF vill därmed avnotera bolaget från börsen.

EHF köper 10.000 kvm i Gamlestaden

EHF har från Rederibolaget Thun AB förvärvar fastigheten Bagaregården 17:23 i Gamlestaden, Göteborg. Fastigheten innehåller 10.001 kvm och är fullt uthyrd.

Oscar Properties säljer med hög vakans till EHF

EHF förvärvar ytterligare en central fastighet i Skövde. Fastigheten ligger i huvudstråket och säljare är Oscar Properties. Fastigheten Heimdal 17, alltså Ga: Nordeahuset, har en total lokalarea på 5.052 kvm och har en hög vakansgrad.

EHF lägger bud på Götenehus

EHF äger sedan tidigare 72 procent av Götenehus Group. Erbjuder premie om nära 18 procent över senaste kurs på First North.

Castellum säljer åtta fastigheter för 430 miljoner

Stärker sin finansiella ställning genom fyra transaktioner i lika många städer.

Nimbus gör affär i Mariestad

Nimbus har sålt en industrifastighet om 13.500 kvadratmeter industrifastighet i Lugnås, Mariestad. Köpare är EHF.

Skapar klassiskt biopalats mitt i streaminghajpen

Erik Hemberg Fastighets AB (EHF) tecknar avtal med Svenska Bio om en ny biograf i Odenhuset i svenska filmmeckat Trollhättan.