Sålts sju gånger på 18 år – Paulsson backat ur

En vandringspokal som bytt ägare 7 gånger de senaste 18 åren. Häng med när FV kollar ”fastighetsarkeologin”.

Drott storsålde fastigheter för 6,5 miljarder

Drott vilar inte på lagrarna i väntan på den förestående uppdelningen i två bolag. I två separata affärer såldes i …