Senaste nyheterna om Doxa


Greg Dingizian ny ordförande i Doxa

Per Ekelund har avböjt omval som styrelseordförande i Doxa. Nu föreslås största ägaren i Doxa – Greg Dingizian – bli vald till ordförande.

Ola Serneke lämnar vd-post

Lämnar operativ roll efter 23 år när Doxa ändrar ledningsstrukturen.

Ola Serneke till Doxas styrelse

Valberedningen i Doxa har nu lagt fram sina förslag inför årsstämman 2024. Ny ledamot blir som väntat Ola Serneke.

Stadsdirektör anser sig vilseledd kring miljardaffär

Försök att stoppa miljardaffären har avvisats.

Säljer byggrätter i Karlastaden till Framtiden

Hela 151.000 kvm byggrätter ingår i transaktionen. Blir ägare till bland annat höga projekthus om 43 och 36 våningar.

Doxa ska emittera för 350 miljoner

Beslut har tagits om en riktad nyemission om aktier för 350 miljoner kronor. Emissionen sker till en rabatt om cirka 0,2 procent.

Doxa säljer för 84 miljoner i Malmö

Doxa har ingått bindande avtal om försäljning av fastigheten Skottspolen 1 i Malmö. Köpare är Grenja Fastigheter AB. Priset är 84 miljoner.

Uppdelningen av Serneke har påbörjats

25 anställda varslas. Så blir de två organisationerna.

Doxa påkallar tvångsinlösen – avnotering för Serneke

Doxa som efter slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Serneke Group har nu påkallat tvångsinlösen av resterande aktier.

Ola Serneke: ”Tillsammans blir vi starkare”

Kommenterar affären med Doxa – och missförstånden, byggmarknaden och Karlastaden.

Dingizian: ”Blir fler affärer”

Mannen bakom Turning Torso kommenterar storaffären med Serneke och jämför Malmös höghus med nya Karlatornet.

Lägger bud på Serneke

Planerar för en styckning av bolaget.

Doxa renodlas till fastigheter

Doxa, med Greg Dingizian som storägare, meddelar att bolaget ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med dentalbolaget Directa  om försäljning av samtliga aktier i Doxas helägda dotterbolag Doxa Dental. Genom försäljningen har Doxa renodlat sina innehav till enbart fastighetsrelaterade tillgångar.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.