Diligentia

Senaste nyheterna om Diligentia.


PriFast & Diligentia bildar hotellfastighetsbolag

Ett nytt bolag ska bildas till vilket PriFast och Diligentia ska föra merparten av sina hotellfastigheter. Vid bildandet kommer PriFast …

Diligentia fullföljer bud på Hufvudstaden Int.

Diligentia har nu fått in aktier motsvarande 96,5 procent av kapital och röster i Hufvudstaden International. Därmed fullföljs budet och …

Diligentias nyemission klubbad

En extra bolagsstämma i Diligentia godkände på fredagen en nyemission av 10,3 miljoner aktier. Aktierna erbjuds aktieägarna i Hufvudstaden International …

Näckebro mest köpvärda fastighetsaktien

Näckebro är den mest köpvärda fastighetsaktien på ett års sikt, Hufvudstaden den minst köpvärda. Det konstaterar SIX Market Estimates och …

Styrelsen rekommenderar ja för Hints aktieägare

Hufvudstaden Internationals Styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera det bud som Diligentia lagt på bolaget. Den anser att Diligentiaaktien har en …

Diligentia säljer hus på Strandvägen för 55 Mkr

Diligentia gör en reavinst på 10 Mkr när bolaget säljer fastigheten Krabaten 3 på Strandvägen 13 till en svensk privatperson …

Hufvudstaden Int visar proformaresultat om 11 Mkr

Hufvudstaden International, vars börsnoterade tid ser ut att bli mycket kort, kan visa upp ett proformaresultat för första halvåret om …

Diligentia flyttar till A-listan i januari

Tvärtemot trenden så kommer Diligentia att flytta till börsens A-lista, det sker i januari 1998. Anledningen är att bolaget måste …

Hufvudstaden verkställer inlösen

Hufvudstaden verkställer nu det beslutade inlösenförfarandet i aktien. Sista dag för handel med inlösenaktier är den 14 augusti och likvid …

Diligentia köper Hufvudstadens utlandsbolag

Diligentia lägger ett bud på Hufvudstaden International och planerar att därefter dela upp koncernen i ett svenskt och ett utländskt …

Diligentia säljer fastighet i Sydney

Diligentia har tecknat avtal om försäljning av sin fastighet i hamnområdet Darling Harbour i Sydney, Australien. Försäljningen av Diligentias 50-procentiga …

Diligentia säljer fastighet i Portugal

Diligentia har sålt en fastighet i Portugal till läkemedelsföretaget Merck för 80 miljoner kronor. Enligt bolaget ligger försäljningspriset något över …

Diligentia halvvägs i försäljningsarbetet

Diligentia har nu nått halvvägs i arbetet med att sälja halva fastighetsbeståndet, drygt 11 miljarder kronor, i sin strävan att …

Kommer Diligentia knoppa av Brysselbeståndet?

Den frågan ställer sig Veckans Affärer i senaste numret med anledning av vad Diligentias VD Mats Cederholm sade på bolagsstämman …