Christian Hermelin: ”Rekordhög avkastning på projekt”

Siffrorna ur Fabeges delårsrapport: Hyresintäkterna ökade till 614 Mkr (546). I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med drygt 13 procent. Driftsöverskottet …

Hans Wallenstam: ”Det känns väldigt tryggt”

42-miljardersbolagets siffror för första kvartalet 2018: Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 11,9 %. Förvaltningsresultat fastigheter ökar …

Ökat förvaltningsresultat för Castellum

Här är Castellums siffror för första kvartalet: Intäkterna för perioden uppgick till 1.352 mkr (1.304 mkr) Förvaltningsresultatet uppgick till 665 …

Försämrat resultat för Tobin

Presenterar ett försämrat rörelseresultat men har sålt några fler bostäder.

Delår: Hyrorna upp 5 procent hos Vasakronan

Vasakronans delårsrapport januari-september 2017: Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stark och i kombination med rekordlåga vakanser i centrala lägen ger …

SSM flyttar fram fem byggstarter för 822 bostäder

SSM redovisar siffrorna för tredje kvartalet. Fastighetsvärlden berättar vilka fem projekt som flyttas fram och om bokningsläget för respektive. Aktiekursen sjönk 15 procent på beskedet.

Storbolagen i stor jämförelse – de växer och tjänar mest

FV har sammanställt de viktigaste nyckeltalen för de åtta största bolagen med främst kommersiellt bestånd.

Balders fastighetsvärde uppgår nu till 93 miljarder

Balders fastighetsvärde ökar till 93 miljarder, visar tredje kvartalsrapporten. Hyresintäkter uppgick till 1.475 mkr i det tredje kvartalet (1.381). Driftöverskottet blev …

SBB:s fastigheter nu värda 22 miljarder

Delårsrapporten från SBB lyfter fram ett substansvärde om 9,05 kr per aktie (EPRA NAV), för bolaget handlar det om en …

Heimstaden: ”Köpenhamn mest attraktivt för köp”

VD Partik Hall om bostadsmarknaden och förkärleken för Köpenhamn: ”I ljuset av de senaste årens prisutveckling och dagens fastighetspriser i …

Snabbanalys: Oscar får stryk av JM – rejält

Vid en snabb jämförelse med JM:s Stockholmsverksamhet kan det konstateras att JM haft en nedgång i antalet sålda lägenheter från …

Segt kvartal för Magnolia

Årets tredje kvartal innebar för Magnolia ett svagt, men dock positivt rörelseresultat om 7 mkr (99). För de första tre …

Skanskas delår: Blandat – Karlströms kommentar

Lägre orderingång, men bra resultat för projektutveckling. Läs VD Johan Karlströms dom över vad som fungerar bra respektive mindre bra.