JM planerar för Forum Lund

JM tänker bygga Lunds första köpcentrum, Forum Lund, vid västra infarten till Lund. Byggnaden om ca 22.000 kvm i ett …

Evidentias synliga egna kapital nu 72:90

I sin delårsrapport kan Evidentia visa upp en mycket lyckad niomånadersperiod. Bolagets resultat uppgår till 145 Mkr efter skatt. I …

Humlegårdenhandel ärende för Finansinspektionen

Det var stora kursrörelser för Humlegårdenaktien dagarna före Länsfastigheters bud kom den 1 november. Det har gjort Finansispektionen intresserad och …

Börsnotering av Aleksia rycker närmare

Nu är det inte långt kvar innan huvuddelen av det finska fastighetsbeståndet är ute ur MeritaNordbanken. Bolaget Aleksia kommer nämligen …

Diligentias fastigheter ger bättre avkastning

Diligentias svenska fastighetsbestånd levererar en betydligt bättre direktavkastning i år än för motsvarande period 1998. Det framgår av bolagets delårsrapport …

Kungsleden uppvisar starkt resultat

Kungleden kan i sin rapport för första halvåret 1999 redovisa ett resultat om 182 (32) Mkr efter skatt. Den kraftiga …

Nyhetstorka redan?

Fastighetsvärlden Idag kan konstatera att nyhetstorkan tycks ha infunnit sig på fastighetsmarknaden, åtminstone hos en och annan konkurrent. Igår presterade …

Tornet lämnar prognos om 300 Mkr för 1999

I sin delårsrapport gör Tornet också en prognos på resultat för helåret 1999. Resultatet före skatt beräknas uppgå till 300 …

Caponas hyresintäkter upp nio procent

Capona uppger i sin delårsrapport att hotellkonjunkturen haft en fortsatt gynnsam utveckling i de nordiska länderna under början av 1999. …

Norrporten fortsätter att förbättra sig

Rensat från realisationsvinster förbättrade Norrporten sitt resultat efter finansnetto för första kvartalet med 7 procent jämfört med motsvarande period förra …

Vakanserna hos Hufvudstaden fortsätter minska

I sin delårsrapport meddelar Hufvudstaden att vakanserna i bolaget nu minskat till en nivå som understiger den optimala, bolaget har …

Skanska allt mer beroende av utlandsverksamheten

I sin delårsrapport anger Skanska sin nettoomsättning till 47234 Mkr, varav 66 procent kommer från marknader utanför Sverige. Under rapportperioden …

Näckebro avregistreras

På begäran av Näckebro har Stockholms Fondbörs beslutat att avregistrera aktierna i Näckebro, sista dag för handel är måndagen den …

Diligentia prognosticerar fördubblat resultat

I samband med sin delårsrapport passar Diligentia på att revidera sin resultatprognos för helåret 1998. Prognosen lyder nu på 220 …