Stark resultatökning hos Wallenstam

Wallenstam som lagt upp ambitiösa mål för resultatökningen de närmaste åren visar i sin delårsrapport att bolaget är på rätt …

Bostadsprojekt tynger NCC

I NCCs delårsrapport framgår att bolaget gjort ytterligare nedskrivningar för svenska bostadsprojekt i egen regi. 78 mkr är nedskrivningen på …

Vasakronan ökar resultatet

Vasakronan konstaterar i samband med presentationen av sin delårsrapport att lokalhyresmarknaden har påverkats negativt av konjunkturnedgången. Det tar allt längre …

Positivt uthyrningsläge i Hötorgshusen

Vasakronan äger Hötorgshusen 2,3 och 4. Det är en investering som blivit ifrågasatt då den skedde på toppen av en …

Familjebostäder har sålt 124 fastigheter till brf

I sin delårsrapport berättar Familjebostäder i Stockholm att bolaget under första halvåret i år sålt femton fastigheter till bostadsrättsföreningar. Sedan …

Utländsk surdeg för Realia

I Realias delårsrapport framgår att bolagets utländska fastigheter fortsätter att vålla bekymmer. Avtalet om försäljning av de direktägda fastigheterna till …

Tornet håller fast vid prognos

Tornetkoncernens resultat före skatt uppgick till 277 Mkr (390) för första halvåret. I resultatet ingår vinster från försäljningar med endast …

NCC räknar med förbättrat helårsresultat

Det finns goda förutsättningar för NCC att överträffa tidigare lagd resultatprognos på en miljard efter finansnetto och exkl. vinsten från …

Handelsbanken rekommenderar Wihlborgs

Efter förra veckans delårsrapport från Wihlborgs så anser Handelsbanken Securities att aktien är köpvärd. I sitt marknadsbrev så är det …

Hufvudstaden visar ökande resultat

Hufvudstadens delårsrapport i fredags kunde uppvisa ett ökande resultat efter finansnetto, 134 mkr jämfört med 97,2 mkr motsvarande period förra …

Anpassning av redovisning hos NCC

Imorgon levererar NCC sin delårsrapport för första kvartalet. Då koncernstrukturen förändrats så blir det även vissa skillnader mot tidigareresultatredovisning. Rapporten …

Anpassning av redovisning hos NCC

Imorgon levererar NCC sin delårsrapport för första kvartalet. Då koncernstrukturen förändrats så blir det även vissa skillnader mot tidigareresultatredovisning. Rapporten …

Merrill Lynch sänker Skanska från köp till behåll

Skanskas svaga delårsrapport har föranlett Merrill Lynch att sänka sin rekommendation från ”buy” till ”neutral”. ML behåller dock ”buy” som …

Minskade hyresintäkter för Capona

Capona framhåller i sin delårsrapport att bolagets koncentration på den nordiska marknaden inneburit att konjunkturavmattningens effekter på Caponas resultat begränsat. …