Ökade hyresintäkter för Diös

Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent för Diös under årets första tre kvartal.

Bonavas bredd syns i delårsrapporten

Det är ett klart lägre rörelseresultat som Bonava redovisar för årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period förra året, …

Kungsleden ökar resultatet

Ökningen förklaras med bättre driftnetton, bättre finansnetto och lägre kostnader.

NP3 passerar 10 miljarder

NP3 redovisar ett fastighetsvärde om nästan 9,0 miljarder kronor. Och väntar på tillträde för fastigheter för 1,3 miljarder. Därmed kommer vd Andreas Nelvig och hans kollegor inom kort leda ett bolag med fastigheter värda över 10 miljarder kronor.

Akelius passerar 120 miljarder

Fortsatta förvärv och bra värdetillväxt gör Akelius fastighetsbestånd rekordstort.

Atrium Ljungbergs prognos för helåret ligger fast

Atrium Ljungberg prickade med sitt niomånadersresultat nästan siffrorna fån motsvarande period 2017.  Resultat efter skatt uppgick nu till 2.151 mkr, …

Klöverns fastigheter nu värda 47 miljarder

Det senaste kvartalet lyfte förvaltningsresultatet med 9 procent hos Klövern. För helåret är dock den tillväxten lägre, 5 procent, och …

Fabege förhandlade upp hyror med 30 procent

Levererar ett starkt ökat förvaltningsresultat och goda värdestegringar.

Tobins resultat sjunker ihop som en misslyckad sufflé

Med endast två sålda lägenheter under det senaste kvartalet kämpat Tobin Properties minst sagt i motvind.

Castellum visar fortsatt bra tillväxt

Stora investeringar samt värdetillväxt lyfter bolagets bestånd till ett värde om 87,5 miljarder.

NCC tar stjärnsmäll på hela –1,6 miljarder

Nedskrivningar samt avsättningar för tvister och garantier på totalt 1.565 mkr belastar byggbolagets tredje kvartal och helårsresultatet lyser illrött.

Nya hyror upp 20 procent hos Eurocommercial

Starka siffror. Eurocommercial, med bas i Nederländerna, visar starka siffror för Sverige. Hyresutvecklingen är bra och för nyförhandlade kontrakt är …

”Riskerar att bli ett andra klassens boende”

Rikshems vd Sophia Mattsson-Linnala om tröga förhandlingar.

SSM: ”Viss stabilisering av bostadsmarknaden i Stockholm”

SSM har redovisat siffrorna för andra kvartalet Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 73,1 MSEK (168,4). Rörelseresultatet uppgick till 1,4 …