Castellum: 7% ökning av förvaltningsresultatet

Castellums delårsrapport januari-september 2019: Intäkterna för perioden januari-september 2019 uppgick till 4 343 Mkr (4 141 Mkr motsvarande period föregående …

Stabilt Q3-resultat från AL

Atrium Ljungberg har redovisat nyckeltalen för årets tre första kvartal: – Jag är glad över att såväl hyresintäkter som driftnetton …

SHH Bostad: ”Prisnivåerna stabiliserats”

SHH Bostad har publicerat nyckeltalen för andra kvartalet: Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 19,5 (126,8) mkr och nettoomsättningen via …

Färre förhandsavtal hos SSM när få är osålda

SSM har redovisar siffrorna för andra kvartalet:  Återköp av egna utestående obligationer till ett nominellt belopp av 31,0 MSEK, volymvägt …

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Genova når 4 miljarder

Genova Property Group har släppt nyckeltalen för första halvåret. I vd-ordet talar Michael Moschewitz om bland annat den allt större …

Oscar: ”Vi hamnar på plus”

Det pressade bostadsbolaget Oscar Properties offentliggör nyckeltalen för det andra kvartalet. Vd:n Oscar Engelbert är optimist.

Starkt Heba med projektportfölj på 1,5 mdr

Heba redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 %. Det framgår av bolagets halvårsrapport. Under andra kvartalet har Heba tecknat avtal …

Starkt Skanska varnar för svagare marknad

Vd Anders Danielsson kommenterar bland annat bostadsmarknaden och projektutvecklingen av kontor.

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Vacse nått 6,4 miljarder

Här är nyckeltalen ur Vacses halvårsrapport:  Hyresintäkterna uppgick till 179,6 mkr (163,5), en ökning med 9,9 procent  Driftöverskottet uppgick till …

Hemsö: ”Vi bidrar mest”

Hemsö har presenterat sina nyckeltal. Här sammanfattning januari – juni 2019: Hyresintäkterna ökade till 1 492 mkr (1 281). Förvaltningsresultatet …

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Saxborn: ”Jag är mer optimistisk än tidigare”

Castellums vd har sett många positiva signaler under det senaste kvartalet och han ger exempel på hyresuppgångar.