PG Persson: ”Göteborg går riktigt bra”

Siffrorna för perioden januari till och med september:   Hyresintäkterna ökade till 744 mkr (492)   Förvaltningsresultatet förbättrades med 63 …

Delår: Starkt förvaltningsresultat av Wallenstam

1 januari–30 september: Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 21,4 %. Resultat före skatt …

Hyresintäkterna ökade rejält för Trianon

Här är Trianons siffror i korthet för årets första nio månader: Hyresintäkterna ökade med 55 procent och uppgick till 187,8 …

Biljana Pehrsson: ”Skördetid i sikte”

Rapporten i korthet:   Förvaltningsresultatet uppgick till 742 Mkr (755). Nedgången förklaras av bortfall av driftnetto från frånträdda fastigheter om …

Starkt förbättrat förvaltningsresultat för Diös

Diös ökar sina hyresintäkter med 27 procent de första nio månaderna, jämfört med samma period förra året. I jämförbart bestånd ökade …

Akelius nära magiska 100 miljarder

Skuggar Vasakronan – Gjort affärer om 16 miljarder i år. Akelius har hållit ett rejält högt transaktionstemp under årets nio …

Delår: Bonava håller god fart både i Sverige och Tyskland

1 juli – 30 september 2017: Nettoomsättningen uppgick till 2.135 (2.327) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 218 (228) MSEK, varav resultat …

Delår: NP3 ökade med 33 procent

Januari-september: Intäkterna ökade med 33 procent till 497 MSEK (375). Driftöverskottet ökade med 29 procent till 353 MSEK (273). Förvaltningsresultatet …

Saxborn: ”Grunden lagd för ett utmärkt 2018”

77-miljardersbolaget presenterar sina starka siffror. Men bolaget brottas med något av ett sorgebarn.

Siffrorna klara för storbolagen – så står de sig mot varandra

FV har sammanställt de viktigaste nyckeltalen för de åtta största börsbolagen med fokus på kommersiella fastigheter. Se tabeller och sortera efter eget val.

Balder förvaltningsresultatet upp 25 procent

Balder halvårssiffror visar att bolaget fortsätter att förbättra förvaltningsresultatet som för de första sex månaderna uppgår till 1.508 mkr (1.199). …

Vasakronans 08-hyror upp med drygt 35 procent

Fastighetsbeståndet värderas till 121 miljarder kronor.

Starkt förvaltningsresultat av Wallenstam

Wallenstam har presenterat siffrorna för andra kvartalet: 1 januari – 30 juni 2017: – Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, …

Pål Ahlsén: Operation ”Clean the map” nu slutförd

Bolaget nära den magiska 100-miljardersgränsen. Se i vilka orter det offensiva bolagets bestånd finns.