Sagax vill ha mer kapital för att expandera

Styrelsen i Sagax kallar till extra bolagsstämma och föreslår att bolaget ger ut preferensaktier för 171 miljoner samt teckningsoptioner som kan ge ytterligare 52 miljoner i kapitaltillskott.

Riktad nyemission i Sagax

Sagax har emitterat en miljon stamaktier i en kontant nyemission som riktats till institutionella kapitalförvaltare. Emissionen, som motsvarar cirka 8 …

Sagax köper fastigheter i Göteborg

AB Sagax har via dotterbolag förvärvat två lager- och industrifastigheter i Göteborg. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till 98 miljoner kronor. …

Effnet görs om till fastighetsbolag

Det lilla teknikföretaget Effnet, som finns listat på den Nya Marknaden, har inte varit någon större succé de senaste åren. …