David Mindus tar allt större kontroll över Nyfosa

Läs om bolagens bestånd och den senaste händelseutvecklingen.

"Jag har höga tankar om bolagets kapacitet"

Sagax vd om planerna för sektorkollegan.

Mindus nya drag: D-aktier

Sagax storägare fortsätter att gå i bräschen för finansiell innovation.

Rutger Arnhult ökar i Sagax – se lista över största ägarna

David Mindus är ännu ohotat störst.

Överraskning: Sagax siktar på köp i Paris

Delköpet i Hemsö följs upp med nya planer och då på nya geografiska marknader.

Sagax går in i Hemsö

Köper in sig i delägt bolag med Tredje AP-fonden. David Minus sitter sedan tidigare i styrelsen.

Sagax ökar med 270 miljoner

Sagax avser att öka koncernens egna kapital med cirka 270 miljoner kronor.  Kapitalökningen avses genomföras genom emission av preferensaktier till …

Norska investerare går ur logistikplacering

Från ett dotterbolag till norska NRP Realkapital förvärvar Sagax, genom en bolagsaffär, lagerfastigheten Jordbromalm 3:1 i Haninge söder om Stockholm. …

Hemfosa och Sagax köper DK för 3 miljarder

Sagax och Hemfosa blir gemensamma ägare av DK Properties som sålts för 3 miljarder kronor. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden Idag är det Swedbank som drivit igenom försäljningen efter att skulderna blivit allt för stora. DK Properties äger 33 fastigheter i Stockholmsområdet och i Malmö med en total uthyrningsbar yta om 368.000 kvadratmeter.

Köper logistikfastighet av NCC för 80 Mkr

Under hösten kommer NCC Property Development färdigställa en logistikanläggning i Rosersberg utanför Sigtuna. Redan nu har företaget sålt fastigheten till …

Sagax får 8 procents avkastning i Finland

Sagax ska förvärva en lager- och distributionsfastighet i Helsingfors som har en markarea om totalt 48500 kvadratmeter och omfattar tre byggnader med 32000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Köpeskillingen för fastigheten, som har ett långt hyresavtal i botten, uppgår till 169 miljoner kronor.

Sagax säljer alla Dagonaktier

På fredagseftermiddagen mäklades en post om en miljon aktier i fastighetsbolaget Dagon. Säljare vara likaledes börsnoterade fastighetsbolaget Sagax. Transaktionen, som skedde till kursen 29 kronor, motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet i fastighetsbolaget.

Kungsleden och Sagax byter för 400 miljoner

Kungsleden avyttrar, i en bytesaffär med Sagax, tomträtterna Valsverket 10, Domnarvarvet 40 och fastigheten Järfälla Jakobsberg 22:14 för 204 miljoner. Samtidigt avyttrar Sagax Göteborg Backa 30:4, Mölndal Kryptongasen 4 samt Partille Lexby 2:29 för 190 miljoner kronor.

10 Mest välbetalda

Fastighetsbolag betalar i dag sina topptjänstemän lite mer än börsbolagen
i förhållande till resultatet. Flera direktörer fick rejäla lyft under fjolåret.