Etikett: David Dahlgren

Senaste nyheterna om Etikett: David Dahlgren.


Skrällen: Höjvall ny VD för Amasten – kursen upp 5%

Har uppdraget att öka tillväxttakten och planerar för en omfattande nyproduktion. Nuvarande VD slutar efter meningsskiljaktigheter med styrelsen.