Carnegie: ”Infriat målen med råge”

Bolagets bestånd var i våras värt cirka 3 miljarder kronor. Nu, efter noteringen, äger D Carnegie & Co hus för …

Plusresultat i D Carnegies första delår

Q1 2014. Förvaltningsresultatet för D Carnegie & Co:s första kvartal 2014 uppgick till 1,2 miljoner kronor. Resultatet är kraftigt påverkat …

D. Carnegie köper i Rinkeby

Köper 85 lägenheter för 59 miljoner.

D Carnegie öppnade starkt

Rusade 15 procent första dagen.

D. Carnegie & Co fullföljer förvärv

D. Carnegie & Co AB har förvärvat samtliga aktier i Stendörren Bostäder AB, enligt vad som tidigare har kommunicerats. Förvärvet …

Per-Axel Sundström

utses till ny finansdirektör på D. Carnegie & Co. Sundström har sedan 2007 arbetat som ekonomichef på International Marine Group och …