Balder säljer bostäder för hela 2 miljarder

Heimstaden och D. Carnegie & Co förvärvar fastigheter från Balder som helt lämnar fyra orter.

Blackstone tar kontroll över D. Carnegie & Co

Acceptperioden gått ut – Svagare börs fått ägare att sälja. Acceptperioden för erbjudandet till D. Carnegies ägare från den amerikanska …

”Nykomlingar” har förvärvat närmare 100 000 bostäder

Fem investerare i bostadsfastigheter har senaste decenniet köpt stora mängder bostäder visar Fastighetsvärldens sammanställning.

Rekommenderar nej till budet

Den oberoende budkommittén i D Carnegie rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Vegas (ägt av Blackstonefonder) budpliktsbud på 100 kronor per …

Nordiska fastighetsaktier rusar efter Brexit

Svenska fastighetsmarknaden ses som en trygg hamn, konstaterar Pangea. Bästa av alla fastighetsaktier aktier har en nykomling gått.

Blackstone nästan i mål med D Carnegie-köpet

15,2 miljarder i fastigheter – 100 kr/aktie. Blackstones meddelar att villkoren för att förvärva 40 procent av rösterna och 32 …

Blackstone köper stor del av 15-miljardersbolag

Förvärven innebär att Blackstone passerar gränsen för budplikt. Kan bli den sjätte största affären i Sverige under 2000-talet.

Stor satsning av D Carnegie & Co

Genom att under en 5-årsperiod satsa 900 mkr ska D. Carnegie & Co minska energiförbrukningen med 25 procent i beståndet. …

D Carnegie köper Balders aktier i Amasten

Genom att förvärva Balders samtliga aktier i Amasten, äger D Carnegie & Co nu 6,7 procent av kapitalet. Förvärvet har …

Ombildar bostäder i Rinkeby till nära dubbla värdet

Genom att sälja en fastighet till hyresgästerna får D. Carnegie ut nära dubbla priset jämfört med värdering.

Prubor säljer till D Carnegie

Följer upp storaffär från 2014.

Lundbergs överraskar – lämnar en kommun helt

Det långsiktiga bolaget säljer bostäder för över en halv miljard kronor.

Carnegie visar stark ökning

Genom fortsatt stark expansion kan D Carnegie visa upp ett mer än fyrfaldigat förvaltningsresultat om 186 mkr (42). Hyresintäkterna dubblades …

D Carnegie förhindrar utspädning

Bolaget har förhandlat fram en lösen av konvertibla förlagslån. Finansierar bland annat genom en nyemission.