Senaste nyheterna om D. Carnegie & Co


Så blir bostadsjättens nya namn och logotype

Äger svenska fastigheter för 30 miljarder.

D. Carnegie & Co byter namn

D. Carnegie & Co genomför ett namnbyte från D. Carnegie & Co AB till Hembla AB. Genom det nya namnet …

Lundbergs säljer mindre bestånd

D. Carnegie & Co AB har avtalat om förvärv av två bostadsfastigheter med 52 lägenheter (totalt 3.700 kvm) till ett …

Värdet i fokus i D Carnegies resultat

De stora förvärven som nyligen tillträtts av D. Carnegie & Co har endast delvis börjat påverka intäkterna. Det stora numret …

Carnegie & Co lyfter värdet med 1,8 miljarder

Visar upp kraftig resultatpåverkan inför kommande rapport.

D. Carnegie & Co genomför företrädesemission

Carnegie & Co genomför en företrädesemission om 1 013 mkr. Bolagets aktieägare erbjuds teckna en ny aktie för varje sju …

Ny storaffär av Carnegie – passerar 20.000 bostäder

Följer upp köpet från Akelius. Förvärvar för 765 miljoner kronor.

Carnegie slår till och köper – årets största affär klar

1.420 bostäder i Stockholmsområdet ingår i transaktionen.

08-kommun drar tillbaka sitt stora erbjudande

Både Heimstaden och D. Carnegie & Co har visat intresse. Tredje gången kommunen backar från tänkt försäljning.

Delår: 36 procent bättre för D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co AB redovisar ett förvaltningsresultat som är 36 procent bättre för årets nio första månader jämfört med motsvarande period ifjol.

Vinner FV:s prestigefulla pris

Stenhårt i toppen. Läs poängen för 32 bolag och se även vilka som hamnar i skamvrån.

Ännu en jätte in i kampen om stort 08-bestånd

Den offensiva aktören hade hoppats på ensamrätt på transaktionen, men nu blir det en bred budgivningsprocess.

Renoveringar lyfter D. Carnegies resultat

För första kvartalet 2017 visar D. Carnegie & Co en kraftig ökning av förvaltningsresultat, 60 mkr (37). Enligt bolaget beror …

Fin värdeutveckling för D. Carnegie & Co

En värdeökning om 1938 mkr (1307) är huvudförklaringen till att D. Carnegie & Co ökar sin vinst före skatt till …