Croisette

Senaste nyheterna om Croisette.


Croisettes nya uppdrag: Avyttra klenod från Kalla kriget

Croisette har fått i uppdrag att avyttra USA:s gamla ambassad på Island. Vid försäljningen riktar sig Croisette främst till byggentreprenörer och investerare.

Ny vice vd och delägare i Croisette

Peter Bergquist utses till vice koncernchef för Croisette Real Estate Partner och blir delägare i moderbolaget Croisette.

Sparbanken vill sälja i Eskilstuna

Sparbanken Rekarne planerar att sälja sina fastigheter i Eskilstuna och samtidigt teckna långsiktigt avtal om att hyra.

Central bostadsportfölj bjuds ut i Malmö

Nyligen såldes ett finfint bostadspaket i Malmö. Nu är ytterligare ett centralt beläget bestånd till salu.

GBJ Bygg köper bostadsfastighet i Växjö för 49 mkr

GBJ Bygg AB har förvärvat en fullt uthyrd bostadsfastighet i södra Växjö i området Vikaholm med 22 lägenheter, till ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor.

Castellum gör två mindre förvärv i Brunna

Genom förvärv av två fastigheter befäster Castellum sin position i Brunna, ett av Stockholmsområdets mest attraktiva logistikområden. De två fastigheterna, som är fullt uthyrda, omfattar totalt 4.000 kvm. Priset är 71 miljoner kronor.

Företagsparken förvärvar för 160 mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby för totalt 160 miljoner kronor.

Croisette tar över bolag och öppnar i Helsingborg

Croisette Real Estate Partner tar över Rexellent, ett privat förvaltningsbolag, och öppnar därmed kontor i Helsingborg.

Croisette hyr ut till Porsche

Croisette har, på uppdrag av Homefurn Sweden AB, hyrt ut ett nybyggnadsprojekt utmed E6:an i Halmstad. Byggnaden blir ca 3.000 kvadratmeter.

Croisette tar bron över till Danmark

Croisette har idag sex kontor, fem i Sverige och ett i Reykjavik, Island. Nu tar konsultbolaget, som har huvudkontor i Malmö, steget över till Danmark.
Det långsiktiga målet för Croisette är att ligga på en årlig tillväxttakt om 100 procent. 

Croisette lanserar försäkringsförmedling

Croisette lanserar sitt sjätte affärsområde, försäkringsförmedling inriktad mot fastighetsbranschen. Jenny Ulriksson, head of insurance advisory, har rekryterats med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Revcap och Grandab köper – och satsar på logistik

Revcap och Grandab har sedan tidigare bolaget Grandab Fastigheter. Parterna tar nu nästa steg och bildar Grandab Fastigheter II när ett bestånd logistikfastigheter förvärvas från Midroc.

Rådgivaren växer snabbt – flyttar i huvudstaden

Lämnar anrika fastigheten i city.

Croisette hämtar head of leasing från Colliers

Croisette rekryterar Jennifer Eriksson som head of leasing till Göteborgskontoret. Hon var tidigare verksam på Colliers.