Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.