Senaste nyheterna om Christina Gustafsson


Totalavkastning på 10,6 procent för bostäder 2015

De nyare bostäderna har fortsatt en högre direktavkastning än de äldre.

CBD återhämtar sig rejält

– Kontor i Stockholm CBD, som under den finansiella krisen såg värden falla kraftigt, har under 2010 återhämtat sig rejält, säger Christina Gustafsson VD för IPD Norden som på tisdagen offentliggjorde 2010 års upplaga av Svenskt Fastighetsindex.

Varför är det viktigt med transparens?

Sverige har hittills lyckats bra med att attrahera internationella investerare och institutionellt kapital till fastighetsmarknaden.  En av konkurrensfördelarna har varit …

Kalkylerar med växande index

Få vet så mycket om hur fastighetsmarknaden fungerar som Christina Gustafsson. Hon har varit med och metodiskt mätt avkastning och nyckeltal i dussinet år.

Nytt nordiskt index för köpcentrum

IPD kommer i samarbete med KTI från Finland att inom kort lansera ett nytt Nordiskt index inriktat på köpcentrumfastigheter. Indexet kommer främst att vara ett redskap för de företag vars köpcentrum deltar. –Köpcentrumindexet är lite annorlunda än våra andra index då det är snabbare och vi strävar efter att kunna redovisa en kvartalsvis uppdatering, säger Christina Gustafsson (bilden) på IPD/Svenskt Fastighetsindex.

Världen runt!

Urban Edenström föddes i Ronneby i Blekinge 1953. Mamma var hemmafru och pappa lärare. Som många lärarbarn valde han naturvetenskaplig …

Positivt index för bostäder, tungt för kontor

IPD / Svenskt Fastighetsindex har nu offentliggjort sina samlade data för fastighets-året 2004. Av dessa framgår att fastigheternas värde i …

Måttlig värdenedgång under 2002

SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex har presenterat delar av resultatet för 2002. Där framgår att totalavkastningen på direkta svenska fastighetsplaceringar var 2,4 …

Tolv bolag med från start i nytt fastighetsindex

Tolv av de största fastighetsaktörerna i Sverige startar tillsammans Svenskt Fastighetsindex. Organisationen drivs som en ekonomisk förening, med Lars Wohlin …