Senaste nyheterna om Christer Sundin


Sundin får ta över spakarna i Östersundshem

Går in som tf VD efter att ordinarie VD tillsvidare arbetsbefriats.

Synergivinsten för Diös blev hela på 80 miljoner

Synergivinsten från jätteköpet av Norrvidden” blev mycket större än väntat.

Här är Fastigos nya styrelse – flera kända namn

Företrädare för hela fastighetsbranschen finns nu representerad i Fastigos styrelse. Det står klart sedan Fastighetsägarna Sveriges VD, Reinhold Lennebo, valts …

Ledningen i ”nya” Diös klar

Christer Sundlin har utsett ledningsgruppen för nya och dubbelt så stora Diös.

Diös dubblade genom värdeökning

Nu har Diös tagit tillbaka ungefär två tredjedelar av de nedjusterade fastighetsvärdena från 2008 och 2009. Under fjolåret steg beståndet …

Diös köper av Allokton för 413,5 miljoner

Diös Fastigheter har förvärvat den del av Allokton som tidigare i år begärdes i konkurs. Affären avser 11 kommersiella fastigheter i Falun, Borlänge och Söderhamn och köpeskillingen uppgår till 413,5 miljoner kronor.
– Det har varit ett bra år och vi har förvärvat för 1,1 miljard och växt med 25 procent, säger Christer Sundin, VD Diös.

Diös köper och säljer i Gävle

Genom några mindre affärer fokuserar Diös sitt bestånd i Gävle något. Fastigheten Hemlingby 61:1 säljs i bolagsform, med ett underliggande …

Diös förnyar med Handelsbanken

Diös Fastigheter har per den 1 juli 2009 träffat överenskommelse med Sv Handelsbanken om förlängning av nuvarande kreditfacilitet med ytterligare …

Diös ser positivt på framtiden

I den första bokslutskommunikén som börsbolag redovisar Diös ett resultat efter skatt som uppgår till 233 Mkr (219). I resultatet …

Diös vill göra 100-miljonersköp i Lycksele

Konkurrens att vänta i Norrlands inland.  Diös uppvaktar Lycksele kommun om att förvärva 36000 kvadratmeter kontor, butiker och industrilokaler. Fastigheterna finns i tre kommunala bolag och har ett bokfört värde på 85–90 miljoner kronor. Samtliga politiska partier har vid ett möte mellan gruppledarna förklarat sig positiva till en försäljning. Köpeskillingen beräknas överstiga 100 miljoner kronor. -Vi för en dialog med Lycksele och några andra kommuner. Lycksele är en av fyra tillväxtkommuner i Norrlands inland, enligt Nutek, säger Diös VD Christer Sundin (bilden).

Ras på börsen ger avhopp för Diös

På seminariet Fastighetsdagen, som Fastighetsvärlden igår arrangerade, avslöjade fastighetsbolaget Diös VD att börsoron stört den pågående börsnoteringen i bolaget. Enligt …

Diös hoppar av bygg- projekt i Haparanda

Tio veckor efter att Akelius och Diös presenterade de storstilade planerna på ett köpcentrum i Haparanda, intill Ikea, väljer Diös att lämna projektet. Den 19 december meddelade bolagen att de skulle dela på investeringarna i det 20000 kvadratmeter stora köpcentret vid den finska gränsen, och att Diös sedan skulle förvärva anläggningen när den stod färdig. -Vi är ett litet bolag och vill inte lägga alla ägg i en korg, säger Diös VD Christer Sundin (bilden).

Diös skaffar ny finansiering

Nu gör sig Diös klara i startblocken inför börsintroduktionen som ska ske inom några månader. Igår blev det klart med en ny kreditfacilitet hos Handelsbanken. Den avser sammanlagt mer än två miljarder kronor. Avtalet innebär en refinansiering av Diös nuvarande fastighetsbestånd och ger även 800-900 miljoner i krediter för nya investeringar.

Diös ledargarnityr komplett

Diös Fastigheter AB med huvudkontor i Östersund, har nu kompletterat ledningsgruppen. Den består av Christer Sundin, VD, Rolf Larsson, ekonomidirektör, …