DTZ: Allt starkare i Stockholm

I en färsk marknadsrapport konstaterar DTZ att kontorshyresmarknaden i Stockholm visar tydligt förbättrade förut- sättningar. Marknadshyrorna för moderna kontor i …

Stabilt trots ökande vakanser i city

I sin nya Nordic City Report framhåller JLL att det nu skett en tydlig stabilisering på de nordiska fastighetsmarknaderna. Tydligast hyresuppgång visar Oslo med en ökning om 6 procent för de bästa lokalerna i de bästa lägena.

Wirdenius: ”Topphyran nu 5000 kr/kvm”

Hyresnivån för Vasakronans mest attraktiva kontor i Stockholm CBD ligger nu på 5.000 kronor per kvadratmeter, medan "normala" kontorslokaler har passerat 4.000 kronor.
– Det är en stor efterfrågan och utbudet av de lokaler som kan anses vara de bästa på marknaden är lågt, säger Wirdenius till Fastighetsvärlden.

Uppåt i CBD och oförändrat utanför

Den genomsnittliga hyran för moderna kontorslokaler i Stockholm CBD ökade under andra kvartalet och bedöms till 4 100 kr/kvm, från tidigare …

CBRE efterlyser jämförbar redovisning

Pernilla Arnrud Melin, Head of Research på CB Richard Ellis i Sverige, konstaterar att trots att alla konsultbolag utgår från samma ursprungsinformation så skiljer sig siffrorna.
– Visst vore det bra om vi konsulter använder samma definitioner vilket skulle ge jämförbar data och inte den stora spred som finns idag, säger Arnrud, som hoppas på en SEPREF-standard.

Vakansuppgången inte så stor som förväntat

Jones Lang LaSalle rapporterar att efterfrågan på kontorslokaler under det senaste kvartalet har varit stor och vakanserna har sjunkit på …

Tre hotell om 27000 kvm sänker vakans

Tre stora tidigare kontorshus i Stockholm CBD byggs nu om till hotell. Fastigheterna det handlar om är Skravelberget Mindre 9 vid Norrmalmstorg, Rotundan 3 på Östermalm samt Klockan 1 på Vasagatan. Därmed försvinner 27000 kvadratmeter kontorsytor från lokalhyresmarknaden.

Iskallt för fastigheter i Baltikum

Marknaderna i Norder visar låg aktivitet, men i Baltikum är situationen värre och där har inga transaktioner kommit till stånd enligt Newsecs Neringa Rastenyte.

Kontorsvakanserna nu 12,5% i Stockholm

sin senaste Nordic City Report bedömer Jones Lang LaSalle att kontorsvakanserna i Stockholm nu ökat till 12,5 procent och att den siffran genom tillkommande nyproducerade ytor och lägre efterfrågan kommer att stiga till 14 procent det närmaste året. I CBD blir inte siffran fullt lika hög, där tror JLL att den når cirka 10 procent.

Balder hyr ut på Kungsgatan i Stockholm

Fastighetsbolaget Balder hyr ut cirka 2 400 kvadratmeter på Kungsgatan 37 i Stockholm till PM Bolaget AB. Lokalen är den …

Newsec: Toppvärdet ner 20% i Stockholm

Enligt Newsec Property Report, som publiceras i september, har värdet för moderna kontor under första halvåret sjunkit till cirka 65000 kronor per kvadratmeter i Stockholms A-läge. Det är drygt 20 procent lägre än toppnoteringen 85 000 kronor per kvadratmeter 2007.

Kontor i Oslos A-läge har fallit 38 procent

Höga vakanser pressar hyrorna. Sedan årsskskiftet är prisfallet på Aker Brygge, ett av Oslos mest exlusiva kontorsområde, 21 procent. Enligt …

Mer än halverad uthyrning i Göteborg

I jämförelse med första kvartalet 2008 har uthyrningsvolymerna minskat drastiskt. I Stockholm har volymen minskat med cirka 20 procent, och i Malmö med 30 procent. Värst ser det ut för Göteborg där den har mer än halverats med en minskning på 54 procent.

Oväntad köpare är räddare

Repslagaren 37, strax utanför Stockholms CBD, såldes i januari 2009 för en köpeskilling om 217 miljoner kronor till Svenska Aller AB.