Catena delar ut 59 kronor per aktie

Det totala resultatet efter skatt uppgicktill 348,5 (120,4) miljoner. Av det svarade den avvecklade verksamheten för 255 (143,8) miljoner. Då …

Storaffären mellan Balder och Catena klubbad

Efter att extra bolagsstämmor i bägge bolagen tagit nödvändiga beslut har Catena och Balder nu tecknat bindande avtal som innebär …

Balder tar in 300 miljoner i nyemission

Nu på tisdagsmorgonen kommer Balder att meddela resultatet av den nyemission som bolaget annonserade sent igår eftermiddag. I den riktade …

Balder bjuder 1,6 miljarder

När Catena nu endast ska projektutveckla i Solna säljs det övriga beståndet i Stockholm, Göteborg och Malmö Balder har lagt högsta budet om 1,6 miljarder för fastigheterna.

Catena utvärderar att sälja delar av beståndet

Nytt fokus på projekt – utesluter inte bostäder. Efter framgångsrika försäljningar i Norge och Danmark har Catena i Fastighetsvärlden signalerat …

Catena hyr ut till Ahlsell

Catena investerar 28 miljoner kronor i nybyggnation av en grossistbutik för Ahlsell. Byggnaden, som får skyltläge, mellan E6:an och Mölndalsvägen …

Peab ny tredje största ägare i Catena

Det var något överraskande Peab som förvärvade Länsförsäkringar och Catella Fonders andelar i Catena under måndagen. Det meddelade Peab i …

Catena vill exploatera Stora Frösunda

Catena och Solna har inlett programsamråd för kvarteret Stora Frösunda i Solna, ett markområde om 53 000 kvadratmeter längs Frösundaleden mellan ÅF:s huvudkontor och Solna Station. Catena äger marken och här finns idag en bilanläggning för Bilia om cirka 40 000 kvadratmeter.

Låga räntor lyfter Catena kraftigt

Nu rullar Catena två tredjedelar av sin låneskuld med rörlig ränta och det reducerar deras finansiella kostnader kraftigt.Därigenom har förvaltningsresultat …

Catenas norska försäljning klar

Nu är försäljningen av Catenas norska fastighetsbestånd i hamn. Affären aviserades redan i februari och beståndet säljs för cirka 480 miljoner NOK, motsvarande cirka 575 miljoner SEK. Nu är Catena redo att köpa, speciellt i Malmö och Göteborg.

Minimal vakans förbättrade Catenas resultat

Det är framförallt en positiv värdeutveckling på beståndet som gör skillnaden för Catenas resultat 2009 jämfört med  2008. Medan det …

Catena säljer i Köpenhamn

Catena har tecknat avtal om försäljning av en 5300 kvadratmeter stor fastighet på Jagtvej i Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 73 miljoner svenska kronor – 27 procent över värderingen från den 30 september 2009.

Norskt bud för Catenas hus i Oslo

Hallgren: ”Bättre möjligheter i Sverige”. Catena har inlett förhandlingar avseende försäljning av bolagets samtliga fyra fastigheter i Norge. Fastigheterna är …

Bra jobbat av Sagax

Det har varit en utmanande uppgift för många fastighetsföretag att beskriva finanskrisens effekter på det egna företaget och förklara hur situationen har hanterats.