Catena förvärvar logistikfastighet i Ängelholm

Catena har tecknat avtal om att förvärva en logistikfastighet med ett fastighetsvärde om 115 miljoner kronor samt 60 procent av ett …

Fond säljer sista fastigheten

Catena ”fyndköper” Intersport-fastighet.

Catena gör mindre förvärv i Åhus

Catena har tecknat avtal om förvärv av Misteln 1 i Åhus, Kristianstads kommun, från Van Dieren Sweden AB. Fastigheten har …

Catena förvärvar och bygger i Katrineholm

Catena har överenskommit med Katrineholms Kommun om att förvärva kommunens andel, 49 procent, av det gemensamägda bolaget, Logistikposition Katrineholm AB, …

Catena förvärvar för 120 mkr

Köper logistikfastighet från sin största aktieägare.

39 procent bättre för Catena

Catenas hyresintäkterna ökade med 36 procent till 431,3 mkr (316,8), driftsöverskottet ökade med 47 procent till 325,7 mkr (221,3) och …

Fem bolag skapar nytt finansbolag om 8 miljarder

Bolag inom Paulssonsfären samarbetar åter kring finansiering.

Catena bygger ny terminal åt DHL Freight i Malmö

Catena AB och Peab AB investerar totalt 240 Mkr via ett gemensamägt bolag i en ny terminalbyggnad för DHL Freight …

Grönt ljus för Catenas projekt

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte pröva överklagandet av detaljplanen för Catenas Solnaprojekt, Haga Norra. Beslutet innebär att detaljplanen …

Catena gör stor uthyrning i Katrineholm

Catenas och Katrineholms kommuns gemensamma bolag, Logistikposition Katrineholm AB, har tecknat hyresavtal med Ljungberg Fritzoe AB, leverantör av träskivor till de stora …

Catena hyr ut 20.500 kvm i Jönköping

Catena har tecknat ett nytt hyresavtal i Jönköping om 20.490 kvadratmeter. Den nya hyresgästen ersätter den nuvarande som avflyttar per …

Catena sorterar bort liten fastighet i Järfälla

Catena säljer fastigheten Jakobsberg 22:16, i Järfälla kommun, för ett fastighetsvärde om 15 mkr, vilket är i nivå med bokfört …

Britter lämnar Sverige och säljer till Catena

Vill nu även sälja bolagets sista fastighet i Sverige.

Stabilt resultat från Catena

Catenas delårsrapport: Fastighetsintäkterna ökade till 100,1 Mkr (76,2), driftsöverskottet till 71,0 Mkr (49,1) och förvaltningsresultatet till 42,7 Mkr (37,4) Periodens …