Catena storsatsar i Örebro

Miljardsatsning för att ytterligare stärka Örebros position som starkt logistikcentrum.

Kanonresultat även Q1 – se bolagens jämförda vinster

FV listar börsbolagens förvaltningsresultat från det första kvartalet.

Catena i bytesaffär om 190 miljoner i Malmö

Gör affär med kommunen. Catena har gjort en villkorad överenskommelse med Malmö Kommun. Överenskommelse består av att Catena säljer fastigheterna …

Catena hyr ut till Espresso House

Catena har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Espresso House avseende 7.000 kvm i fastigheten Burlöv Tågarp 16:17 i utkanten av …

Gustaf Hermelin: ”Halverad vakans till nästa sommar”

Catena, numera dubbelt så stort efter köpet av Tribona, redovisar starka siffror för första kvartalet. Men med förvärvet av Tribona …

Svenska Hus köper av Catena i Partille

Menigo hyr stora delar av lokalerna. Svenska Hus i Göteborg har köpt fastigheten Partille 11:24 av Catena för ett fastighetsvärde …

Catena bygger ny logistik i Nässjö

Har tecknat ett hyresavtal om 6.700 kvm. Höglands Logistik AB i Nässjö har tecknat ett hyresavtal för 6.700 kvm med …

Positionerar sig för framtidens Högsbo

Affären som analyseras gäller en industrifastighet där det i framtiden ska byggas mer än 200.000 kvm bostäder. Peter W-O Berglin på Savills granskar en affär söder om Göteborg.

Catena tecknar logistikkontrakt

Genom dotterbolag Queenswall AB (ägt till 60 procent) har Catena tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt avseende 43.500 kvm i Norra Varalöv, …

Catena har säkrat över 90 procent i Tribona

Nära avnotering. Catena  har den 20 oktober 2015 genom pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona. Acceptfristen löpte …

Brummers Carve säljer Tribonaandel

Catena på väg mot full kontroll. Den Brummerkontrollerade hedgefonden Carve Capital säljer hela sitt innehav i Tribona. Det framgår av …

Catena säljer stor fastighet i Göteborg för 580 mkr

Pripps och sedermera Carlsberg har tidigare haft verksamheter i fastigheten. Nu köper en duo som har helt andra planer för fastigheten.

Ny tidplan för Tribonaköp

Catena har lämnat ett  offentligt uppköpserbjudande till Tribonas aktieägare med en preliminär acceptperiod under december månad 2015. Nu justeras tidplanen. …

Fabege säljer hela innehavet i Catena

Fabege har avyttrat 2.619.342 aktier i Catena motsvarande 10,2 procent av kapitalet till en grupp institutionella investerare. Efter försäljning uppgår …