Catena säljer för 157 mkr i Örebro till statlig aktör

Fastigheten Godsvagnen 6 i Örebro kommun har sålts av Catena till en köpeskilling om 157 miljoner.

Han tar över Catena

Ersätter avgående vd:n Benny Thögersen.

Coop kör sitt superlager själva

Tidigt i våras sprack en affär där Catena skulle investera i ett ny helautomatiserad varuterminal i Eskilstuna för Coop. Nu …

Catena köper Nelly-logistikhus för 272 miljoner

Catena förvärvar en nyproducerad fastighet i Borås, i vilken modeföretaget Nelly ska flytta in. Säljare är Logistic Contractor. Priset är 272 miljoner kronor. Det är Logistic Contractors fjärde försäljning i år.

Överraskande: Thögersen lämnar vd-stolen i Catena

Berättat för styrelsen att han kommer att lämna under 2021.

Meds hyr 5.600 kvm av Catena i Västberga

Catena har i Västberga tecknat ett 7-årigt hyresavtal om 5.600 kvm med Meds, ett fullskaligt onlineapotek.

Catena hyr ut till Bring i Västberga

Bring, som erbjuder logistiklösningar för små och stora verksamheter i Norden, har tecknat ett femårigt avtal med Catena och hyr …

Ny projektutvecklare till Catena

Ulf Stanley har rekryterats för att driva och vidareutveckla Catenas arbete med detaljplaneprocesser.

Catenas multilager om 36.000 kvm nu fullt uthyrt

Tre nya företag har tecknat kontrakt i Catenas projekt Logistikposition Sunnanå. Detaljplaneprocessen för ytterligare 110.000 kvadratmeter mark pågår.

Brinova utökar i Karlskrona

Brinova utökar sitt bestånd i Karlskrona genom att förvärva en bostad- och en samhällsfastighet i Karlskrona. Priset: 42 miljoner kronor.

Catena hyr ut 2.500 kvm kontor i Helsingborg

Catena hyr ut 2.500 kvm kontor i Helsingborg. Det handlar om fastigheten i Råå där Catena och Brinova har sitt kontor.

Jonas Arvidsson ny regionchef vid Catena

Catenas fastighetsrörelse är organiserad i fem regioner för att säkerställa närheten till kunder och lokala aktörer. Nu utses Jonas Arvidsson …

Catena investerar 147 miljoner i Skåneprojekt

Delar av fastigheterna Broby 57:1 och Broby 4:32 förvärvas av Catena från Åstorp kommun.

Catena gör markförvärv i Torsvik i Jönköping

Som ett led i att trygga Catenas fortsatta tillväxt i regionen har Catena tecknat avtal om förvärv av ett markområde i Jönköpings kommun.