Catena hyr ut till Motor Trend AB i Kungsbacka

Catena har tecknat ett treårigt hyresavtal med Motor Trend AB, som är återförsäljare för Toyota i bland annat i Skaraborg …

Catena sänker värdena med tio procent

Catenas förvaltningsresultat ökade med 21 procent till 89,2 miljoner (73,8). Men resultatet efter skatt blev negativt, -131,9 (216,2) miljoner. Det …

Catena redovisar lägre vinst

Catenas resultat efter skatt minskade för 2007 till 216,2 miljoner kronor jämfört med 255,0 för föregående år. Förvaltningsresultat uppgick till …

Catena bygger kontor åt dansk börsjätte

Det danska börsföretaget Vestats har skrivit ett 10-årigt kontrakt för ett 3600 kvadratmeter nytt kontorshus i Svågertorp i Malmö. Catena …

Catena ökade vinsten med 25 procent

Catenas niomånadersvinst efter skatt steg till 178 miljoner kronor (143) motsvarande 15,41 kronor per aktie (12,40). I resultatet ingår orealiserad …

19 Största Advokaterna

Den sammanlagda affärsvolymen för byråerna på topplistan minskade med 24 miljarder kronor jämfört med i fjol. Förklaringen är att de riktigt stora affärerna, Centrumkompaniet undantaget, varit färre i år.

Ny styrelse i Catena igen

För cirka en månad sedan beslutade de större ägarna i Catena, CLS Holdings AB, Erik Selin Fastigheter och Catella Fonder, …

Catena visar förbättrat resultat

Catenas hyresintäkter för första halvåret uppgick till 89,2 Mkr (88,1). Periodens förvaltningsresultat uppgick till 35,7 Mkr (42,8), motsvarande 3,09 kr …

Catena hyr ut på Hisingen

Catena har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Tidermans Hyrmaskiner AB. Uthyrningen avser en av Catenas anläggningar på Deltavägen på Hisingen …

Sten Mörtstedt blir störst i Catena

Efter att ha sålt huvuddelen av sitt svenska fastighetesbestånd slår Sten Mörtstedt överraskande till och köper 27,6 procent av aktierna i Catena och blir därmed största ägare bolaget.

Selin huvudägare i Catena

Erik Selin, huvudägare och VD för Balder, har köpt Öresunds aktier i fastighetsbolaget Catena och är därmed ny störste ägare. Via det privata bolaget Erik Selin Fastigheter köpte han i fredags motsvarande 9,8 procent av aktierna, av Öresund för 130 miljoner kronor.

Catenaaffär med Kenmore enligt plan

I december tecknade Catena och Kenmore ett letter of intent avseende en försäljning. Nu har slutligt avtal ingåtts och Kenmore …

Catena investerar 84 miljoner i Norge

Catena har beslutat att investera 85 miljoner kronor i tre bilanläggningar i Norge för att förstärka närvaron i tillväxtregionen kring Oslo. Dessutom tecknas ett 15-årigt hyresavtal.

Catena visar stabilt resultat

Catena redovisar att hyresintäkterna för 2006 uppgick till 177,0 mkr (170,3 proforma motsvarande period 2005). Periodens resultat före skatt uppgick …