Ökar med 400 lägenheter

Grön Bostad tar in hus i Stockholm, Västerås och Malmö.

AFA och ByggVesta i affär om 1,1 miljarder

AFA går in som hälftenägare i Grön Bostad AB, som ursprungligen är ett dotterbolag till ByggVesta. I Grön Bostad finns sju enheter som innehåller cirka 900 lägenheter varav cirka 425 lägenheter är under produktion

KPA Pension köper bostäder i Sollentuna

ByggVesta gör ännu en affär med KPA Pension genom att avyttra en nyligen uppförd bostadsfastighet i Sollentuna till pensionsbolaget.

ByggVesta bygger egenvärmehus

ByggVesta och Norra Älvstrandens Utvecklingsbolag bygger 140 hyreslägenheter på Lindholmens allé. De byggs enligt ByggVestas koncept Egenvärmehus. Konceptet sänker energiförbrukningen …

KPA köper för ca 400 mkr från ByggVesta

KPA Pension förvärvade en bostadsfastighet i Hammarby Sjöstad från ByggVesta för cirka 400 miljoner kronor enligt Fastighetsvärldens bedömning. Enligt ByggVestas VD Gunnar Nordfeldt inkom fem skarpa bud på den totalt 15400 kvadratmeter stora fastigheten.

ByggVesta säljer nytt bostadshus till HSB

HSB Stockholm har förvärvat bostadsfastigheten Fartygsfabriken 1 i Hammarby Sjöstad av ByggVesta. Fastighetsvärlden bedömer fastighetsvärdet till cirka 150 miljoner kronor.

Hufvudstadens kunder nöjdast

Hufvudstaden har branschens mest nöjda kontorshyresgäster. Det visar Fastighetsägarnas och CFI Groups årliga Fastighetsbarometern. Fjolårets tvåa passerar därmed förra årets …

Aberdeen betalade bra för citygalleria

Under juni 2008 förvärvade Aberdeen Nordic Fund l SICAV (FIS) Filbytergallerian vid Stora torget i Linköping (Apoteket 9) av ByggVesta …

ByggVesta säljer galleria för 385 miljoner

Filbytergallerian vid Stora Torget i Linköping får ny ägare. ByggVesta säljer den 16500 kvadratmeter stora fastigheten till Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV (FIS) för 385 miljoner kronor och det är fondens andra investering i Sverige.

Markanvisningar till 18 byggherrar i Malmö

Tekniska nämnden beslutade i förra veckan om markanvisning till 18 byggherrer i Hyllie och Västra Hamnen. Dessa markanvisningar kommer totalt att ge 1100 bostadsrätter och ungefär 600 hyresrätter.

Klövern köper fastigheter av ByggVesta

Klövern förvärvar 16 fastigheter till ett värde av 750 miljoner kronor från Byggvesta. Fastigheterna omfattar totalt ca 68000 kvadratmeter kommersiell …

ByggVesta vill bygga även i Malmö

Linköpingsföretaget ByggVesta har sedan något år tillbaka planer på att producera bostäder utanför den egentliga hemmamarknaden i Östergötland. Företaget har …

Planer på 400 nya studentbostäder i Linköping

ByggVesta och statliga Akademiska Hus för diskussioner om att bygga mellan 400 och 500 student- och forskarbostäder på mark ägd …

ByggVesta vill tredubbla fastighetsbeståndet

ByggVesta, en av de största fastighetsägarna i Linköping, vill växa betydligt de närmaste åren. Målet är enligt VD Gunnar Nordfeldt …