Viktor Hanson vinner marktilldelning i Täby Park

Kommunfullmäktige i Täby har godkänt ett marköverlåtelseavtal, avseende fastigheterna Topasen 1 och Topasen 2, mellan Byggnadsfirman Viktor Hanson och Täby kommun. Total köpeskilling 123 miljoner kronor.

Viktor Hanson får marktilldelning i Väsby Entré

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har godkänt ett markanvisningsavtal mellan Byggnadsfirman Viktor Hanson och Upplands Väsby kommun. Väsby Entré är Upplands …

Viktor Hanson och Arkitema vinner tävling i Orminge

Arkitema vinner, tillsammans med Byggnadsfirman Viktor Hanson, en markanvisningstävling i Orminge i Nacka.

 

Sänker säljpriset med 400.000 kronor

Justerade prisnivåer i ett av Stockholmsområdets största stadsutvecklingsprojekt.