Byggnadsfirman Viktor Hansson

Senaste nyheterna om Byggnadsfirman Viktor Hansson.


Ny vd vid Byggnadsfirman Viktor Hanson

Byggnadsfirman Viktor Hanson har fattat ett strategiskt beslut att fokusera på projektutveckling av bostäder och för närvarande lämna entreprenadverksamheten. Nu blir det vd-byte.

Viktor Hanson vinner marktilldelning i Täby Park

Kommunfullmäktige i Täby har godkänt ett marköverlåtelseavtal, avseende fastigheterna Topasen 1 och Topasen 2, mellan Byggnadsfirman Viktor Hanson och Täby kommun. Total köpeskilling 123 miljoner kronor.

Viktor Hanson får marktilldelning i Väsby Entré

Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har godkänt ett markanvisningsavtal mellan Byggnadsfirman Viktor Hanson och Upplands Väsby kommun. Väsby Entré är Upplands …

Viktor Hanson och Arkitema vinner tävling i Orminge

Arkitema vinner, tillsammans med Byggnadsfirman Viktor Hanson, en markanvisningstävling i Orminge i Nacka.

 

Sänker säljpriset med 400.000 kronor

Justerade prisnivåer i ett av Stockholmsområdets största stadsutvecklingsprojekt.