Brinova köper grannhuset

Intill sin fastighet Terminalen 3 i Malmö har Brinova gjort ett mindre kompletteringsförvärv. Det är Terminalen 4 som förvärvats från …

Brinova säkrar med räntetak

Det något mindre fastighetsbeståndet samt lägre realiserad värdestegring på fastigheter är förklaringen till att Brinova visar ett lägre resultat före …

Brinova köper ännu en omsorgsfastighet

Från kommunala Helsingborgshem har Brinova förvärvat den 2 961 kvadratmeter stora fastigheten Renen 27 i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 45 miljoner. Den är fullt uthyrd som omsorgsfastighet i Wilson Park, med hyresgästerna Helsingborgs Stad och Region Skåne.

Brinova säljer till privatperson

Brinova avyttrar fastigheten Rubanken 10 på Hantverkargatan 22 i Borlänge till en mindre privat fastighetsägare. Köpeskillingen är 21 miljoner kronor …

Brinova säljer hus i Åstorp

Via en bolagsaffär säljer Brinova fastigheten Asken 7 i Åstorp med en vinst efter skatt om 5 miljoner. Resultatet kommer …

De nomineras för Bästa årsredovisning

Vinnaren koras 26 maj på Grand Hôtel. Nomineringarna till pris för bästa årsredovisning i fastighetsbranschen är nu klara. Prisutdelningen sker …

Brinova hyr ut 17000 kvm i Borås

Brightpoint, noterat vid Nasdaq, har tecknat ett hyreskontrakt om 17000 kvm lager med Brinova för en ny fastighet i Borås. …

Brinova säljer i Kristianstad

Brinova säljer sex fastigheter i Kristianstad med en vinst efter skatt om 3 miljoner kronor. Fastighetsvärdet uppgår till 37 miljoner …

CBRE efterlyser jämförbar redovisning

Pernilla Arnrud Melin, Head of Research på CB Richard Ellis i Sverige, konstaterar att trots att alla konsultbolag utgår från samma ursprungsinformation så skiljer sig siffrorna.
– Visst vore det bra om vi konsulter använder samma definitioner vilket skulle ge jämförbar data och inte den stora spred som finns idag, säger Arnrud, som hoppas på en SEPREF-standard.

Brinova säljer till Wihlborgs

Wihlborgs förvärvar fem fem industri- och lagerfastigheter om 21700 kvadratmeter och två projektfastigheter av Brinova för 128 miljoner kronor. För att finansiera förvärvet sålde Wihlborgs sina tidigare återköpta aktier.

Bara uppåt för Brinova

Brinovas helårsresultat före skatt steg från 247,5 till 330,5 miljoner. Kraftigt ökade hyresintäkter, högre realiserade värdeförändringar  och minskade räntekostnader samverkade …

Boultbee sätter galleria i Västerås i konkurs

Boultbees galleria Centra i Västerås har gått i konkurs. Fastigheten förvärvades 2006 för 258 miljoner och ytterligare 20 miljoner har investerats i den sedan dess.

Brinova satsar i Helsingborg

Nu är bygget av Brinova Logistikposition Helsingborg Östra igång.  Läget är utmärkt, intill korsningen av  E4 och E6/E20 strax utanför …

Brinova lägger bud på Fosema

Erik Paulsson maktbolag Brinova lägger ett bud Fosema, noterat på Mangold. Affären har delvis intern karaktär då Erik Paulsson genom Backahill är en av Fosemas större aktieägare. Budet har accepterats av 80 procent av aktieägarna.