Nytt byggbolag i Stockholm

Tre utbrytare från Veidekke startar nytt byggbolag i Stockholm. Huvudägare till noterat fastighetsbolag står bakom.