Ny företagspark på I15

Gamla regementsområdet i Borås ska bli en företagsby med 4 500 arbetsplatser. byggnadsnämnden har behandlat planförslaget som ska göra förvandlingen …

Castellum gör vinst på 33 Mkr och nyinvesterar

Castellum har genom sina dotterbolag sålt fyra fastigheter för 82 Mkr med en vinst om 33 Mkr och förvärvat två …

Clas Ohlson till Kista Galleria

Clas Ohlson meddelar att företaget tecknat kontrakt på ytterligare en butik. Det är i Kista galleria som Clas Ohlson kommer …

Kontrakt tecknat på butik i Knalleland, Borås

Clas Ohlson har tecknat kontrakt på ytterligare en ny butik. Butiken kommer att ligga i köpcentrumet Knalleland i Borås. Butiksytan …

NCC ger upp Borås

NCC ger sig i konkurrensen med de lokala byggföretagen. Företaget lämnar Borås med sin byggverksamhet, men blir kvar med anläggningsarbetena. …

Skanska gör jättevinst vid fastighetsförsäljning

Av den totala reavinsten på 460 miljoner kronor kommer 400 att redovisas i fjärde kvartalet 2001. Den resterande delen beräknas …

Drott köper Malmöfastigheter för 750 Mkr

Drott har förvärvat fastighetsbolaget Fastighets AB Ragne med 26 fastigheter i Malmö. Säljare är Göran Gustafssons stiftelse för Naturvetenskaplig och …

Mandamus går ur Varberg

Successivt har Mandamus vridit tyngdpunkten på fastighetsbeståndet till landets storstäder. Den senaste rörelsen i den riktningen är den försäljning av …

Atrium ökar mer än riksgenomsnittet

Med illa dold förtjusning meddelar Atrium Fastigheter ( tidigare Stadsgården m.fl.) att handeln i bolagets olika köpcenter ökat väsentligt mer …

Skanska hade prisutdelning

På söndagen hade Skanska stor prisutdelning i den stora teckningstävling som bolaget genomfördes under hösten. 31094 bidrag strömmade in och …

Mandamus och Telia avtalar om bredband

Telia och Mandamus har avtalat om bredband till Mandamus fastighetsbestånd. Avtalet innehåller bredband via gruppanslutning och extranätet Telia it@home. Mandamus …

Diligentia och Mandamus fullföljer affär

Det pricipavtal om fastighetsbyten som Diligentia och Mandamus träffade i oktober fullföljs nu. Avtalet innebär att Mandamus säljer en fastighet …

Pandox köper Grand i Borås

Pandox förvärvar hotellfastigheten Grand Hotel Borås för en köpeskilling motsvarande 70 Mkr inkl latent skatt. Driftsöverskottet beräknas på hekår uppgå …

Balder tjänar 13 Mkr på synergier

Genom den nu helt genomförda samordningen av Balders och PriFasts resurser uppstår omedelbara synergieffekter fr.o.m. andra kvartalet 1999. Inbesparingen avseende …