Borås

Senaste nyheterna om Borås.


Cernera i mindre förvärv i Borås

Cernera Fastigheterhar ingått avtal om förvärv och tillträtt fastigheten Sandared 1:559 i Borås.

Hyran i Borås upp 4,3 procent

Hyresförhandlingarna mellan det allmännyttiga fastighetsbolaget Bostäder i Borås och hyresgästföreningen är avslutade. Parterna har enats om en genomsnittlig höjning på 4,3 procent, en procentsats som kommer variera beroende på bostädernas standard och utformande

Castellum säljer central klenod

Klassisk fastighet, men också ett bakslag för McDonalds.

Logistea hyr ut 5.700 kvm i Borås

Logistea har tecknat nytt hyresavtal på 5.700 kvm med ett internationellt logistikföretag i fastigheten Tappen 1, Borås, till en årshyra om cirka 3,3 miljoner kronor, motsvarande 580 kr/kvm Hyresavtalet ersätter tidigare andrahandsavtal för samma lokal.

Karlstad, Landskrona och Borås i arkitekttopp

Karlstad har för tredje året i rad utsetts till Årets Arkitektkommun. Två blev Landskrona följt av Borås.

CA förvärvar 100.000 kvm mark i Borås

CA Fastigheter genomför ett förvärv av fastigheten Hevea 6 i Nordskogen, Borås. Fastigheten innefattar cirka 100.000 kvm markareal. Tillsammans med CA Fastigheters befintliga fastighet Hevea 4, som ligger bredvid, omfattar dessa två fastigheter cirka 190.000 kvm markareal.

TF Bank utökar sina ytor i Cerneras Pallashuset

TF Bank har tecknat ett kontrakt om att utöka sina ytor i Pallashuset i Borås. Samtidigt förlänger de sitt avtal avseende befintliga lokaler i samma hus. I och med det nya kontraktet uppgår den totala ytan som TF Bank kommer att hyra i Pallashuset till 1.367 kvm. Fastigheten ägs av Cernera och Järngrinden.

Cernera köper från Castellum i Brämhult

Castellum säljer fastigheten Raklinjen 2, en fastighet belägen i Brämhult, Borås. Köper gör Cernera.

Normal flyttar in i Pallashuset

Lågpriskedjan Normal har tecknat hyresavtal för Pallas Shopping i Borås. Den nya butiken beräknas öppna vid årsskiftet och lokalytan är 465 kvm. Fastigheten sägs av Cernera och Järngrinden.

Bolix slussar vidare fyra ur Corem-köpet till Järngrinden

Järngrinden förvärvar fyra fastigheter i Borås av Bolix Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 98 mkr. Vakansgraden är 18 procent. Säljaren köpte nyligen fastigheterna från Corem.

Corem säljer för 200 mkr

Sju fastigheter ingår när bolaget avyttrar ”svansfastigheter”.

OAS hyr 4.000 kvm logistik av SLP i Borås

SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med OAS Company AB avseende en yta om ca 4.000 kvm i logistikfastigheten Vindspelet 1 i Borås.

SBB säljer även i Borås och Kalmar

SBB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 miljoner kronor. Därmed fortsätter bolaget att lätta på sitt snabbt uppbyggda fastighetsbestånd.

Premiärköper 48.000 kvm logistik

Tre toppmoderna logistikfastigheter. 30 procent över värderingen 2020/21.